péntek, december 26, 2008

Kínaiak a szomszédban

Index - Kína túllép a Csendes-óceánon
Néhány éve még alig volt elképzelhető, az amire most sor került. Kína beszáll a kalózprobléma megoldásába. Miért is ne tenné, amikor az ő érdekeit is veszélyeztetik, és előnyös lépés a világhatalmi pozíció felé vezető úton.
Európa és Amerika együtt sem képes kezelni a problémát, és a hirtelen támadt hatalmi vákuum jó lehetőség egy felemelkedő szuperhatalomnak.

szerda, december 24, 2008

Magasztos-fennséges

Konzervatív tea-kör: Az élet
A fenti szavakkal teletűzdelt beszéddel fárasztott minket régen a plébánosunk. Csak egy kis alapozás a karácsonyi hangulathoz.
A pláza lerohanása, az egész napos főzés és takarítás, a veszett ajándékcsomagolás után - észrevsszük-e a megajándékozott szemében a betlehemi csillag viszfényét?

szombat, december 20, 2008

Szeku, szeku, szekularizáció

Népszabadság Online - Meg kell nyomni a vészcsengőt
Fletó kb. annyira szekuláris, mint a magukat istennek tartó római császárok.
gyk: amíg áldozol a császárnak hihetsz amit akarsz, de ha kétségbe mered vonni istenségét, legyél egyébként bármilyen lojális polgár, a vadállatok / haladár sajtó elé vetünk.

"Orbán Viktor '68-tagadása": csak nem bővül az eretnekségek listája? Mit gondol, aki '68 tagad?

szerda, december 17, 2008

A bukás

Index - Igény, az volna rá
Feloszlatták végre! Az egyesületet, ami ugyan csak álca, és egyáltalán: működik? De a probléma megoldásához nem kerültünk közelebb, mert az nem a Magyar Gárda.
A probléma továbbra is az állam szétrohadása, az, hogy az ország egyes területein már nincs jelen az állam (és vele együtt tűnik el a civilizáció is). A legfontosabb feladatát, a biztonság garantálását nem tudja biztosítani, képtelen fenntartani a közrendet. Ez vezet aztán az áramos kerítéshez és a gárdához egyaránt.
A Gárda azon túl, hogy egy jogos igény miatt jött létre, elég felemás képződmény. Bár nyilvánvaló célja a közbiztonság erősítése lenne, de erre mára teljesen alkalmatlan lett. Szerintem elsősorban a köré épülő ködevő nacionalizmus miatt. A Gárda nem az állam "kisegítését" tartja fonosnak, hanem a nemzetét. De a nemzet nevében gond nélkül szembefordul a magyar állammal is (a mozgalmat nem lehet feloszlatni), ezzel maga is a probléma részévé válik. Működésük politikai akciókra korlátozódott, a vonulások tiltakozó megmozdulások, tüntetések. A biztonsági problémák megoldásához semmivel nem járultak hozzá. Ahhoz minimum polgári öntudat és az államhoz való lojalitás szükséges, meg némi értelem. A lánglelkű nemzetféltés és a sajátos rendpártiság nem elég. Ez a mentalitás a forradalmárok jelemzője, de kevés forradalmárból lett igazi államférfi.
A feloszlatás pedig nem megoldás. egyrészt hatástalan, hiszen a mozgalom kicsúszik a jog hálójából, ellenben a problémát nem oldja meg - a probléma a magyar állam szemünk előtt zajló bukása. Képtelen ellátni alapfeladatait, sőt, egyre inkább úgy tűnik, még elképzelése sincs arról, melyek is lennének azok egyáltalán.
De van a Gárdának egy kelemetlen mellékhatása: az idióta módra megközelített biztonsági probléma sikeresen vált etnikai / nemzetiségi kérdéssé. A cigánybűnözés hangoztatására a válasz egy erősődő magyarellenes cigány nacionalizmus lehet. Demokratikus korokban a problémák egyszerűsítése amúgy is állandó veszély, és egy értelmiséggel alig rendelkező, leszakadó társadalmi csoportra még veszélyesebb a demagógia. Jó úton vagyun afelé, hogy nemzetiségi szembenállássá váljon egy alapvetően közbiztonsági kérdés. Hiszen a romák sem tudnak hűségesek lenni az államhoz - mihez is lennének, amikor az államukat a magyarok sem becsülik. Még ha akarnának, akkor sincs hova integrálódni. És marad a nemzeti identitás, mint összekötő erő - a Gárda által képviselt magyar nacionalizmus ellenpontja.
Hogy mi lesz ebből? Az, hogy mindenkinek rosszabb lesz.

(ez van még a gárdáról)

vasárnap, december 14, 2008

A szekularizáció ellen

Hírszerző - Publicisztika - Utóvédharcok az ideológiában
A vallási hatalom jelentősége, legalábbis a kereszténységben nem annak közjogi formája, hanem (a társadalom szempontjából) elsősorban az erkölcsi rend képviselete. A szerencsés történelmi fejlődésnak, vagy az Úr lelkének működése miatt a kereszténységnél a vallási és a világi hatalom elválasztása eleve adott volt, és ez a gondolat szerencsére végigkísérte az elmúlt 1500 évet, még ha sokszor harcban nyilvánult is meg.
a vallási és a világi hatalom szétválása és harca szerintem meglehetősen fontos az európai politikai gondolkodás alakulása szemontjából, mert maga volt az élő példa a hatalmak korlátozásának és elválasztásának manapság is fontos elvére.
A szekularizáció ilyen szempontból egyszerűen visszalépés, hiszen nem csak az Egyház világi hatalmát (ami néhány száz éve sem volt igazán komoly) korlátozná, hanem az egyház erkölcs őrző szerepére pályázik - és gyakorlatilag ismét egyesíteni próbálja az állami és az erkölcsi hatalmat.
A szekularizáció hívei nem a vallást támadják úgy általában, hanem saját vallásukat szeretnék a rivális vallás, a kereszténység helyére állítani, azért, hogy ők, az állami hatalomal és pénzzel kitömött értelmiségiek mondhassák meg mi a jó és a rossz.
Bigott katolikusként nem a püspökök törvényhozói hatalma mellet érvelek - amit ma már a kánonjog is erősen korlátoz. De ha komolyan vesszük az állam és az egyház szétválasztását, akkor a felvilágosítók is ugyanúgy leválasztandók.
Természetesen semleges állam, bármennyire is szeretnék, nem létezik, mert ún. semleges (természettudományos) döntés végső soron nem hozható emberi ügyekben. Ahol állást kell foglalni jó és rossz kérdésében, ott nincs semlegesség. Így az egyházi befolyást csökkenteni szándékozók nem egy semleges, hanem egy azzal versengő gondolatot tudnak csak a kereszténység helyébe állítani. De hadd ragaszkodjunk szabadságunkhoz, és ne fogadhassuk el feltétel nélkül azt, aminek igazságáról nem vagyunk meggyőződve - ha már nekik is szabad ugyanezt.

Nyuggerezés

Index - Gyurcsány: Meg kell őrizni a nyugdíjak értékét
A nyugdíjas, akiből kolbász lesz - előbújik belőlem a náci vámpír- és vérfarkas, ha ilyeneket olvasok. A munkavállalók, köztük is elsősorban a közszféra persze hozzon áldozatot, de a nyugdíjsok véletlenül se. Egyszerűbben: jövedelemátcsoportosítás az aktívaktól az inaktívak, járadékosak felé. Gyakorlati populizmus. Egy olyan országban, ahol a munkaképes korúak fele dolgozik, a kormányzat intézkedéseinek jó része arra ösztönöz, hogy ez így is maradjon.

csütörtök, december 04, 2008

Tolódás

Index - A válsághoz való jog
Az indexé, jobbra. A Kommentár olvasóinak nem kell bemutatni Balázs Zoltánt, a többiek meg jegyezzék meg a nevét.
Most pedig az Index közöl tőle publicisztikát. Ezek szerint ott is van helye az értelmes kapitalizmusnak.

hétfő, november 24, 2008

Célok és alkalmazkodás

Pannon puma a rekettyésben
Tisztázni kell az állami hivatalok küldetését, és mindezt az állami
alkalmazottak (mindenekelőtt a köztisztviselők és a közalkalmazottak)
számára is világossá kell tenni.
Ha az intézményeknek nincsenek céljai, azok nyilván irányítani sem tudják a bennük dolgozókat, elvész a "törvény uralma". Valami más lép a helyére: a személyközi viszonyok, amit "feudalizmusnak" és korrupciónak hívhatunk.

Frissítés, mert jó régóta a Scribefire szerkesztőjében pihent

Gyakorlati feudalizmus
Amikor az egyik hivatal kiszúr a másik tisztviselőjével, mert az részt vett a vizsgálatában. Mi ez, ha nem államba épült korrupció? Nem is elképzelhetetlen, hiszen pl. az APEH ismeri az eljáró másik hivatal dolgozójának adatait, meg az adóbevallását is. Aztán csak össze kell kötni az adatokat - bár talán a törvényessége is megkérdőjelezhető, nem csak az etikussága.
Mint valami maffiavezér: ha egy másik keresztbe tesz neki, elkezdi lelövöldözni az embereit.
Új Magyarország, 2008.

kedd, szeptember 30, 2008

Hi-hi-hi-hitviták

El Mondo blog - Miért olyan tragikusak a netes hitviták?
PZ Myers ateista biológus professzor az ateisták és a kreácionisták közti virtuális adok-kapok csúcspontjaként blogjában nemrég publikálta: szerinte semmi mágikus nincs a katolikus misén használt ostyában.

PZ Meyers is járt, legalábbis az idézet alapján, a "Hogyan csináljunk hülyét magunkból katolikusok előtt" c. kurzusra. Fokozva a fogalmi zavart, és persze emelve a netes viták színvonalát, magasra, ahogy köll. De akkor lássuk részleteiben is.
Ateisták és kreacionisták: szerény értelmezésem szerint, ha a kreacionizmus komolyan szeretné venni magát, akkor természettudományos elméletnek kell lennie. Mér, adatokat gyűjt, elméletet alkot, stb. És mint ilyen, vitatható, cáfolható vagy megerősíthető a természettudomány módszereivel. Ha nem felel meg ezeknek a követelményeknek, akkor nem természettudományos elmélet, és nem is alkalmas arra, amire szánják, az életformák kialakulásának vizsgálatára. Továbbá, ha természettudományos elmélet, akkor Isten létezésével kapcsolatban semmit nem tud mondani. Egy transzcendens istent elég nehéz megfogni immanens módszerekkel.
Mellesleg a kreacionizmus, mint term. tud. elmélettel szemben teológiai érvek is felhozhatók. Erről röviden csak annyit, ha Isten bizonyítható természettudományosan, akkor a döntési szabadságunk is csak annyi, amennyi a gravitációval szemben van. Ez meg a felelősséghez kevés.
Innét már egy nagy ugrással ott is vagyunk a katolikus hit tételeinél. Az átváltoztatott ostyában nincs semmi mágikus - gondolom azért, mert a professzor átszúrhatta egy rozsdás szöggel, és nem csapott bele a villám. Nincs jobb dolga? Azon kívül, hogy nem éppen hízelgő bizonyítványt állít ki az ilyen ember magáról, mit ér el? Kezdjük talán azon, hogy a mágia és a kereszténység elég távol áll egymástól. Gyengébbek kedvéért a mágia eszközként használná az istenséget (esetleg isteni erőt, de ez minket most nem érint) - ez a világ urával szemben, már legalább Mózes óta, felette nagy pofátlanság. Tehát mágikus hatást aztán nem nagyon vár el senki. Bár a keresztény népi vallásosság az idők folyamán elég sok érdekes dolgot produkált, de ezek közül éppen az oltáriszentséghez kötődik a legkevesebb. Semmi csodálatos nincs abban, hogy nem történt semmi.
És mennyivel is vagyunk előbbre?
Hitvitázni nem érdemes - kifejteni a nézeteinket talán.

szerda, szeptember 24, 2008

Morális válság helyett

Index - Klaus nem kegyelmezett a kommunista államügyésznek
Szembenézés a múlttal - nálunk meddig kell még várni?

Közgáz

Gy. F., a vállalkozó talán tudta azt, amit Gy. F. a miniszterelnök elfelejtett: az ún. Robin Hood adót a vállalkozások a fogyasztókra fogják hárítani.
Bár politikailag megéri.

péntek, szeptember 19, 2008

Axióma

Hírszerző - Belföld - Gusztos: "koncentráljunk a tartalmi ügyekre!"
Járadékosokat nem lehet népnyúzni.
Ellentétben az adózókkal. Mint az alkalmazottak és vállalkozások.
A 13. havi nyugdíj visszavonása nem népnyúzás.
A családi segélyeknek a gyerek iskoláztatásához kötése sem az - akkor sem, ha erről a segélyezettek nincsenek meggyőződve.

A felelős

Hírszerző - Publicisztika - Kösz, balekok!
Naná, hogy a közigazgatás. Jó elfelejteni, hogy a politikus hozza a döntést? Nem meglepő módon, rosszul volt előkészítve, és ebben ott van az előkészítő szervezet (a közigazgatás) hibája is, de ne felejtsük el, hogy a közigazgatás "csak" végrehajt, nem ők hozzák a rossz döntéseket, és nem ők züllesztik szét a rendszert.
Egy elképzelések nélküli, kapkodó, ötletelő és hozzá nem értő kormány képtelen irányítani a közigazgatást, és ez lesz az eredmény. Attól még botrány.

Nincs itt semmi látnivaló

Hírszerző - Belföld - Megfigyelési ügy: Dávid Ibolya CD-je nem győzte meg az ügyészséget
Az MDF-es megfigyelési ügy eredménye: Dávid Ibolya kihívó nélkül maradt. Az ügy amúgy jelentéktelen, Almássy szerepe több, mint bizonytalan. Ettől lesz gyanús az egész, minek okán gyorsan építünk rá egy kis összeesküvés-elméletet:
Az MDF tettei szerint balra tolódik, és jelentős befolyást szerez benne egy minimum kétes hátterű szervezet (Tisztelet társasága), amiről úgy hírlik, csak fedőszerv egy milliárdos politikai ambícióihoz. Ez nem mindenkinek tetszik az MDF-en belül, hiszen a párt értékeivel (már ami még fellelhető) meglehetősen nehezen összeegyeztethető. De ezek az értékek már nem is számítanak, csak a pártvezetés érdekei. Hogy ezek pontosan mik, magában is érdekes egy olyan pártnál, ami alig mérhető, parlamentbe jutása kétséges, nem csak most, de 2010-ben is. Bár a kormány külső támogatásával időt nyernek, és azután majd csak lesz valahogy. Erre megjelenik valaki, aki borítaná az alkukat, újragondolná a párt helyét, esetleg kiegyezne a Fidesszel (talán mindkét párt előnyére). Csakhogy egy ilyen átalakulás a háttérben állóknak nem érdeke (micsoda eufemizmus). Tehát ezt a próbálkozást le kell állítani bármilyen eszközzel, és példát statuálni, nehogy bárki is arra a merészségre vetemedjen, hogy máskor hasonlóra akár csak gondoljon is.
És lám, sikerült. Almássy Kornél visszalépett, politikai pályája egyelőre csúfos véget ért.
Végül az összeesküvéselméletek elmaradhatatlan részéről is kell néhány szót ejteni: kik bújnak meg a háttérben? A válasz adott: a rendszerváltás után a politikába visszatérő egykori "reformkommunisták" (Bogár László után szabadon a globálokrácia lokális helytartói), akik kapcslati- és pénztőkéjük révén még mindig döntő befolyást gyakorolnak az ország sorsára. Az MDF pozícióváltása az ő befolyásukat csökkentette volna, és Dávid Ibolya aktív közreműködésével ezt akadályozták meg.
Miután így összekevertem a valóságot és a képzeletet, el is készült az elmélet.
Természetesen igazolni nem tudom (nem is akarom), és szinte biztos, hogy a történteket pontosan soha nem ismerjük meg.
Az események önmagukért beszélnek...

szerda, szeptember 17, 2008

A sarkalatos erényekről

Évforduló

A "következmények nélküli ország" kifejezés nem 2006-ban született. (reakció a Vonjuk le a 2006. őszi véres események tanulságait! c. cikkre)
Amit láttunk, az csak következmény. Nem 2006-ban züllött szét a rendőrség, nem 2006-ban rendültek meg a jogállam alapjai, nem 2006-ban kezdődött a rendszerváltás utáni Magyarország morális válsága. Csak kibukott, látványosan. Morális alapok ma ugyanis nincsenek. A rendszerváltás ősbűnének következményeit látjuk, de csak azt kapjuk, amt várhattunk: a rendszerváltás nem felemelő élmény volt - vagy csak nagyonkeveseknek. És azt is szétzúzta a taxisblokád, szinte azonnal, a baloldali értelmiség kartázása pedig utat engedett a Gyurcsány-féléknek a hatalomba. (Csak úgy mellékesen: az ún. demokratikus ellenzék és a reformkommancsok szövetségének lehetősége a rendszerváltás előttre nyúlik vissza. Érdeklődni Szalai Erzsébetnél lehet.)
Erre az alaptalanságra - léthiányra - jött az őszödi beszéd, illetve nyilvánosságra kerülése. Az őszödi beszéd botránya nem az, hogy hazudtak a kampányban (ez a szerecsenmosdató toposz) - naív elvárás az, hogy bárki igazat mondjon. Gyurcsány azt vallotta be, hogy négy évig nem csinált semmit, tudva és akarva nem kormányzott, csak a választások megnyerésére koncentrált - ez a botrány, nem a kampány hazugságai.
A reakció a rendszerváltás utáni legnagyobb spontán megmozdulás volt, és ez legalább halvány reményt ad arra, hogy lehet még az országból valami. Bár nem tudom, pontosan mi vitte ki az embereket a Kossuth térre, de aki ott volt, láthatta, az nem csőcselék. Volt az is. Ahogy természetesen lettek "vezetők" - vagy inkább szónokok, akiket meghallgattak. Nem véletlenül a szélsőjobbról. A Fidesz látványosan semmit nem tudott kezdeni a tömeggel, sem ötlete, sem emberei nem voltak, akik az élére tudtak volna állni. Meglepetten nézte, hogy történik valami. Ezt az űrt használta ki a szélsőjobb, akik elég szervezettek és elszántak voltak ahhoz, hogy megpróbáljanak az események élére állni. De, mielőtt bárki félreértene, ez biztosan nem vezetett volna jelentős utcai rendbontáshoz.
A különféle randalíozásokhoz a rendőrség tökéletes csődje, az állami vezetők mértéktelen cinizmusa (morális alkalmatlansága), a csőcselék és a szélsőjobbos beszédmód egyszerre kellett.
Vegyük csak a TV székházánál történteket (külön érdekesség, hogy 2006-ban miért vonult bárki is a TV-hez). Nem egyből "támadtak". És koránt sem mindenki. A beszámolók szerint az, hogy elfajulhattak az események, a rendőrség tehetetlenségének is a következménye. Az indulatokat meg lehetett volna fékezni, a rendbontókat el lehetett volna különíteni, de a rendőri vezetés nem ezt tette. A tömeggel szemben tehetetlen, felszerelés és gyakorlat nélküli rendőröket vezényeltek a térre (míg állítólag jól felszerelt egységek ültek valahol a laktanyák mélyén). Az már az ország állapotából adódik, hogy ezeknek a hibáknak sem lett következménye. (Miért is lenne felelős egy főnök a beosztottaiért, egy tiszt az alárendeltjei épségéért?) Mármint a rendőrség részéről, persze leszámítva a kitüntetéseket. Ezek után, a roppant alkalmas rendőri vezetés hozzáfogott a rend helyreállításához. És rászabadította a rohamosztagosait a városra. Akik csak egyszerű magyarok - olyan, amelyik BMW-ben ülve úgy gondolja, hogy rá nem vonatkoznak a közlekedési szabályok, rendőrként pedig a törvények. Az a közös bennük, hogy hírből sem ismerik az erkölcsöt. Nyilván Salamon és Betsabé története, vagy Nábot szőlője semmit nem mond nekik. A jogállam alapjai viszont arrafelé vannak. Nyilván túlzás lenne azt állítani, hogy a rendőri brutalitás parancsra történt. A politikai és a rendőri vezetés "csak" eltűrte és kihasználta.
A 2006-os zavargások nem a demokrácia, hanem a jogállam csődje. Mert a magyar jogállam csak máz, amit nem veszünk komolyan. Milyen jogállam az, ahol a rend őrei tömegesen és felelősség nélkül követhetnek el bűncselekményeket? Milyen politikus az, aki csak szajkóz a jogállamról meg a nép uralmáról, de ha érdekeivel egybeesik, akkor ki is tünteti azt, aki ezeken átgázol?
Itt kanyarodhatunk vissza a morális válsághoz. (Mit válság, a morál hiánya!) Nem csak a politikában, hanem a mindennapokban.

szombat, szeptember 13, 2008

Józan politika

"Akkora adócsökkentést kell végrehajtani, amekkora még nem veszélyezteti a szociális vívmányokat" - Gyurcsány Ferenc
Mi ez, ha nem populizmus? Nyilván szocialista szakértelem, és fából vaskarika. Nyilván egyszerre megy a kettő.

vasárnap, szeptember 07, 2008

A szög

Az események azóta haladtak a maguk útján.
Index - Eörsi: demokráciában nem létezik szakértői kormány
Úgy látja (mármint Fodor Gábor), a fontosabb posztokon azért kellene szakértőknek lennie, mert ők olyan lépésekre is hajlandóak lennének, amitől a politikusok rettegnek és nem teszik meg újraválasztásuk reményében.
Sejtettük már eddig is (ti. kibújt a szög a zsákból).
(Szakértői kormány nem létezik, csak a társadalommérnökök és Lenin álmaiban, de ezekről már tudjuk, hogy nekünk rémálom.
Seres László és TWA, ahogy éppen jobbra tolódnak)
A szakértői kormány menekülőút: a koalába sem kell visszamenni, a választások réme sem fenyegetné az egyébként nagyon demokratákat, és hat év után végre valaki kormányozna, nem csak programokat írna.
De mit tudna ez rémes politikai fantáziában fogan abszurditás, ha komolyan vesszük? A politikusok részéről azt, hogy helyettük elvégzi valaki a piszkos munkát: megszünteti a 13. havi nyugdíjat, adót csökkent, kirúgja a haveri vállalkozásokat, segély helyett munkára ösztönöz, egyszóval belecsap a kis magyar lecsóba, és szembe mer menni sok millió szavazó elképzeléseivel. A szakértői kormány nem megélhetési politikusokból állna (ez nem feltétlenül negatív ám), ezért nem érintené őket az elvesztett választás, sőt, maga a választás sem. Nyilván van (??) vagy egy tucat önzetlen és sikeres gazdasági / igazgatási szakember ebben az országban, aki hajlandó erre a feladatra. Mivel nem politikusok, és a maguk területén sikeresek is, kizárólag a hazaszeretet mozgatná őket, nem kérnének és nem is várnának semmit. Csupa gáncs nélküli lovag, egy új kerekasztal. Tegyük fel, hogy megtalálják a megfelelő embereket. De van egy méretes buktató: a törvényeket nem a kormány hozza, hanem a parlament, ahol továbbra is pártok vannak, csúnya, nem szakértő politikusokkal, akik nem látnak messzebre a következő választásnál. Tényleg komolyan felvetődik bárkiben is, hogy pártjaink jelenleg eljátszanák a szavazógép szerepét, és támogatnák a szakértői kormányt? Nem valószínűbb az a forgatókönyv, hogy a benyújtott törvényjavaslatokat szétcincálják, mindenki csak egy kis kivételt pakolna bele - a végén tulajdon betrejesztője se ismerne rá?
A kérdés az, tudja-e biztosítani a parlamenti többséget bárki a "szakértői kormány" ideiglenes politikusainak? Ma ez elég kétséges. Nem elképzelhetetlen dolog a "szakértői kormány", mint a politikai taktika része: vagyünk egy tucat nem-, vagy alig-politikust, és tegyük meg őket kormánynak, hadd utálják őket helyettünk. De ehhez kell egy stabil és egységes hátország, parlamenti többség, szilárd felhatalmazással, elfogadott politikai programmal, amit nem írnak újra kéthetente. Ebben az esetben a szakértői kormány ütközőzóna pártpolitikusok előtt, ami akár működhet is.
Most viszont nincsenek meg a feltételek ehhez. Egy előrehozott választás után más lenne a helyzet. Jelenleg a kormánynak csak hatalma van, de se többsége, se programja, se támogatottsága - így a szakértői kormány is csak az időhúzás eszköze lenne, hogy gyurcsány 2010-ben azt mondhassa: nyolc évig nem csináltunk semmit.

szerda, szeptember 03, 2008

Van-e katolikus szex?

magyar jezsuiták - a SZEX nem katolikusnak való...
Saját véleményem következik, nem egyházi tanítás. Nem mintha nem értenék egyet a tanítással.
De az mindig általános elveket, célokat, elvárásokat (parancsokat) fogalmaz meg, nem a mindennapi élet összes lehetséges helyzetére történő pontos utasítást. Mire lenne az ész és a lelkiismeret amúgy?
A szex a teljes önátadás és szeretet megnyilvánulása, ezért szól úgy a tanítás, hogy csak a házastársak között van helye. Hiszen a házasságban nyilvánítják ki ezt az elköteleződést. De persze van az elv, és van az élet. De ez már a tanítás alkalmazása. Nyilván nem mindegy, a két fél mennyire érett lelkileg, szellemileg, milyen a kapcsolatuk. Ez úgy tűnhet, mintha lazítás lenne - a katolikusoknak úgyis ott van a gyónás, mondhatnánk - de ez félreértés. Attól, hogy figyelembe vesszük a körülményeket, még nem kell engednünk az elvből.
A fogamzásgátlás és a gyerekvállalás: csak ismételhetném magam. Az idézett bejegyzéshez írt megjegyzésekben a népszerű félreérétsek teljes tárháza megtalálható. A döntés itt is az egyes emberre van bízva: lehet, hogy az óvszer a kisebbik rossz. De azért, mert van ilyen eset, miért kellene könnyíteni a parancsokon?
"Legyetek tökéletesek, ahogy mennyei Atyátok!"

szerda, augusztus 27, 2008

Program vagy mi

Népszabadság Online: Megegyezés
Gyurcsány Ferenc azt teszi, amihez ért. Nem, nem programot ad. (A dícséret Torynál olvasható.) Túlél, már megint, a program csak melléktermék. A javaslatok féloldalasak, és hasonló lépésekre már lett volna ideje, mondjuk 2004-től. De valahogy elmaradtak. Annyi lépés volt, hogy meg se tudjuk számlálni. Volt ígéret, folytonos kampány, új és még újabb Magyarország, na meg a nagy kinyilatkoztatás Őszödön. Ahogy eddigi kormányzása uralma alatt, úgy most is az alapvető motiváció a hatalom megtartása. Az egykori koalíciós társ a saját szája íze szerint elfogadható programot akar szavazataiért cserébe, hát megkapja. (Csak tudnám, mire volt jó az a hiszti tavasszal.)
Mindenki úgy érezheti, hogy megkapja, amit akar. A vállalkozók és az alkalmazottak némi adócsökkentést, a nyugdíjasok semmi kellemtlenséget. a miniszterelnök pedig időt nyer.
Csak ne felejtsük el, hogy ez nem egy nyertes-nyertes játszma.

szerda, augusztus 06, 2008

Egy gondolat

Népszabadság Online: Eszmélet
A cél­ke­reszt­ben nem a kom­mu­niz­mus áll, ha­ nem “a kom­csi vir­csaft”, az­az a de­mok­ra­ti­kus egal­i­ta­riz­mus, a kul­tu­rá­lis-élet­mód­be­li sza­bad­ság, az igaz­sá­gos­ság utá­ni vágy, a hu­ma­niz­mus.
Méltatlanul mellőzött godolatba szándékozok belerúgni jól.
A szabadság teljesen eltérő értelmezése. Szinte ellentétes fogalmunk van a szabadságól az idézett cikk szerzőivel.
Konzervatív szempontból a szabadság megkerülhetetlenül politikai kérdés, és csak másodsorban kultúrális-életmódbeli. A politikai szabadság része a döntés lehetősége és az ezért vállalt felelősség, egyéni és közösségi szinten is. Az életmódbeli szabadságnak viszont korlátokat szab a hagyomány, az adott kor társadalma és erkölcse. Elsősorban azzal, hogy nem magunk találjuk ki. (Azt adtam tovább, amit magam is hallottam, meg az a bizonyos i betű.) A szabadság nem azt jelenti, hogy úgy élek, ahogy akarok, avgy oda tűzöm le a kerítést, ahova gondolom. A szabadság csak lehetőség, amit ki kell tölteni a jóval, amit viszont nem az egyes ember talál ki magának.
Az életmód szabadsága nem jelent politikai szabadságot. Sőt: a kaotikus fegyház és a fejetlen lábság (Molnár Attila Károly) hasonlata éppen azt jelzi, hogy a magánéleti szabadság megvalósulhat politikai szabadság nélkül is. A magánéletben azt csinálsz amit akarsz, akár még konzervatív katolikus is lehetsz, de ennek semmilyen következménye nem lehet a közéleti szereplésben - lásd az EU biztosi posztok betöltését: egykori kommunista lehetsz, katolikus nem.

Beérni Európát

inforadio.hu - Siralmas helyzet: a gyerekek ötöde nem tud írni-olvasni
Elkeserítő beszámoló a brit kisiskolások írástudatlanságáról. Megint csak előjön az új középkor gondolata (John Lukacstól), az írásbeliség helyett a képi gondolkodás előtérbe kerülése. De ha ez így van, hogyan használják ezek a gyerekek a számítógépet?
A magyar tendenciákat nem ismerem, de talán nem ebben akarjuk beérni a nyugatot. Bár lehet, hogy nálunk sem jobb a helyzet az írástudés, és az új "csodálatos képesség" a szövegértés terén.

csütörtök, július 24, 2008

Szuperkitörés

Index - Hatalmas magmató lapul Nápoly alatt
Megoldaná Európa gondjait - nem lenne többé. És nem kellene foglalkozni többek között:
  • bevándorlás
  • elöregedés
  • EU
  • az iszlám térnyerése
  • európa öngyűlölete
  • gázfüggőség
  • politikai tehetetlenség
  • Balkán
Csattanós befejezés lenne.

kedd, július 22, 2008

Pusztujj náczi!

Náczivadász
Végre beérett a liberalizmus; szabadon hajtóvadászhatjuk a velünk egyet nem értőket!
Innen van: Vastagbőr.
Azt hittem Brendel Mátyást nem lehet felülmúlni ("Gyurcsány is egyfajta kompromisszumot alkotott az utóbbi hónapokban idealizmus és pragmatizmus között. "). Ám tévedtem. Az igazságügyminiszternek sikerült. (De honnan jutott eszembe az 1984?)

hétfő, július 07, 2008

Radikalizmus

Index - Falusi uzsorásokat üldöz a rendőrség

Nem lehetne esetleg felkötni az uzsorásokat? Csak a rend kedvéért.

Rosszléti állam

Glasgow East is Brown’s dirty little secret: a hideous, costly social experiment gone wrong | The Spectator

A legdrágább szegénység - írás a jóléti állam csődjéről a Munkáspárt egyik skóciai fellegvárában, ahol a várható élettartam harmadik világbeli, a munkanélküliség ugyan csak 6,7%, de ha hozzátesszük az egyéb segélyeket, máris az ismerős 50%-ra ugrik (azaz a foglalkoztatottság tragikusan alacsony).
Languishing on welfare, they have been ignored and replaced in the
British labour market by an industrious, ambitious immigrant workforce.
This has been Labour’s deplorable formula for the last decade.

csütörtök, június 26, 2008

Mi az ember?

Index - Emberi jogokat kaphatnak a majmok Spanyolországban

Csak egy másik majom. Olyan, amelyik "eovlúciós bajtársait" is bevonja hülye játékaiba.
Ez így most hogy? Az állatoknak nincsenek jogaik. A jogok a gyakorlatban elválaszthatatlanok a kötelességektől, normáktól, hagyományoktól a társadalomban éléstől. Erre az állatok nem képesek. Az, hogy mit kezdünk velük, az emberektől függ - nem fognak tüntetni a "jogaikért". Milyen jog az, amit meg sem ért, élni sem tud vele, és amihez nem tartozik semmilyen kötelesség?

szerda, június 18, 2008

Mi szem-szájnak

Az elmúlt évek eredményeinek manifesztációja: tegnap csekély 24 oldalas kormányzati öntömjén esett ki a postaládámból. Ún. adatokkal alátámasztva, hogy Fletó mennyire sikeres. Az első oldalon a bérek vásárlóértékének 30% növekedése, majd a következő oldalon, hogy ugyanezen időszak alatt (2001-2008) a nyugdíjaké 40%-kal növekedett. A kormány nagyszerűsége és atyai gondoskodása mélyen maghatott. Könnyekkel a szememben gondoltam a Nyugdíjasra, Akiből Kolbász Lesz a reggelim fölött. (sült kolbász volt)

kedd, június 17, 2008

Egy ablak sem

inforadio.hu - Ketyeg a Teáor-bomba
A magyar államigazgatás és törvényalkotás ismét sikertelenül birkózik egy hatalmas feladattal: a TEÁOR számok megváltoztatásával. Unnyós előírás, kötelező. Lehet, hogy én gondolom rosszul, de ezt civilizált helyeken úgy történne, hogy a sokféle hivatal nem szórakoztatja feleslegesen a vállalkozásokat.
Kezdhetnék ott, hogy a cégbíróság értesíti a vállalkozást a változásról, és felajánl egy új számot (számokat), hiszen létezik fordítókulcs is a világon. (Képzeljétek el, ha emiatt törés lenne az idősorokban, és ezt is magyarázhatná a statisztika.) Aztán a vállalkozás eldöntheti, hogy az megfelel-e az igényeinek, vagy választ mást. Ha pedig az adóhivatal is érdeklődik a vállalkozások tevékenysége iránt, nem az ügyfelet zaklatja ezzel, főleg nem kötelezi, hanem elkéri a hivatalos cégnyilvántartásból (ha már az egész játékot az EU kezdte).
De ez itt vadkelet, ahol az állam szervei képtelenek együttműködni, és inkább az ügyfelet szórakoztatják. Ez is a takarékos meg korszerű állam része, vagy mi. Így készül a magyar jogbiztonság. Állambácsi képtelen átlátni a saját folyamatait, a politikai irányítás meg oly szakértő, hogy két hivatal szabályainak összehangolását sem tudja megoldani.
Új Magyarország, mi? Adjátok vissza az egyik régebbit, ami még működött.

szerda, június 04, 2008

Törvény és rend

inforadio.hu - A felelősök számonkérését javasolja az ÁSZ Hiller Istvánnak - a nap legfontosabb hírei
A számvevőszék szerint az egyházak számára megállapított közoktatási kiegészítő támogatás összege nem felelt meg a törvényi előírásoknak és a vonatkozó kormányrendeletnek; ez csaknem 2,7 milliárd forint elmaradt állami támogatást jelent. A számvevőszék jelentésében hangsúlyozza: az egyházi közoktatási intézményekben a vizsgált tanévekben értékközpontú eredményes nevelési-oktatási munka folyt.
Ezt most felvéssük, jól. Még szerencsére működget a jogállam, ha töredékesen is.
Az egyházi iskolák többet kapnak, ugye, meg milyen jó hozzájuk a Gurcsány, ugye? Csak alaptalanul hőbörögnek a nagy igazságosztó ellen mi? (Tán mégsem.)

kedd, május 27, 2008

1 kis elképzelés

EGYETLEN1: Még1 javaslat
Egy utánaszámolást megérne. (Valószínűleg inkább logikus, mint megvalósítható a javaslat.)
Az első nehézséget a családi adózás jelenti: mi a család? A válások után átalakuló (elég nagy számú) családokkal mi legyen? Itt előjön a nyilvántartás problémája.
Újabb feladat az adó kiszámítása: az egésznek akkor van értelme, ha szuperbruttóról beszélünk (a munkáltató által fizetett járulékok, ami leginkább a jóléti járulékokat jelenti), de ebben az esetben a 25%-os szja valószínűleg nem jelent érdemi csökkentést. Más kérdés, hogy az összes elvonás a jelenlegi 60% körüliről 50%-ra mérséklődne.
Na meg az egész adóreform nem elképzelhető kiadási reform nélkül - ami itt a közmunka. Ez szintén jól hangzó elképzelés, csakhogy: lesz-e elég állami forrás a finanszírozásra, és mit csinálnának a közmunkások? Mert lehet, hogy sokszor az a helyzet, hogy azt a munkát egy vállalkozás jobban elvégezné. A tartós munkanélküliek egy részével biztosan gond, hogy nem alkalmazhatóak hatékonyan, mert finoman szólva, nincsenek meg a képeségei - szellemi, erkölcsi és fizikai sem.
Természetesen megoldást kellene találni az alacsony foglalkoztatottságra, de a probléma összetett. Ha nincs segély, és dolgozni kell, ez jó, csakhogy, a falu végi kamatos ember (merdzsós bűnöző) és a lumpen érdekeit egyformán sérti - hiszen eddigi jövedelemforrásaik megszűnnek. Nem csak bizonyos problémákat, hanem ezek egész rendszerét kell kezelni. (A csendőrségnek nincs túl jó híre, de a vidéki közbiztonság helyreállítására (növelésére) akár vissza is állíthatnánk, de a rendőrség nemrégiben rendfenntartásból eléggé leszerepelt (hirdetés: jellemes, törvénytisztelő fiatalokat keresünk csendőrnek).
Kiegészíteném a javaslatokat: az egészségbiztosítás (állami része is) biztosítás legyen, azaz minden jövedelem (segély, nyugdíj, gyes) járulékköteles (18 éves korig a gyerekek biztosítását az állam fizetné, a felsőoktatásban már nem ilyen egyszerű a helyzet, lehet, hogy az ösztöndíj is járulékköteles lenne). A kiegészítő biztosítások területére beengedném a magánbiztosítókat (valószínűleg az alap- és szakorvosi ellátások területére is, de ez okoz már némi nehézséget).
(első reakció vége)

péntek, május 23, 2008

Hírek, 2015

Index - Gyurcsány is keresi Gyurcsány utódját
Albánia erőteljesen sürgeti felvételét az EU-ba. Hivatkozási alap: Magyarország, hiszen fejlettségünk lassan eléri az albán szintet.

szerda, május 21, 2008

D & I

inforadio.hu - Gyurcsány kétnapos tanácskozásra hívja a politikai vezetőket
Elqrtuk, majd a javítási kísérletet is elqrtuk, de a támogatásotokat kérjük ahhoz, hogy még két évig továbbra is elqrhassuk.
Íme a tervezett megbeszélés üzenete.
Van megoldás a miniszterelnök által felvetett (és okozott) problémákra: előrehozott választást, most.
Divide et impera, de legalább a felelősséget próbáld másokra hárítani.

hétfő, május 19, 2008

Királyság

hvg.hu - hírek szünet nélkül : Átalakítás hozott anyagból - Stumpf István: „Az utolsó szögeket verik a köztársaság koporsójába"
Jelenleg nincs intézményes fóruma a stratégiai tervezésnek, nálunk nincs becsülete a stratégiai gondolkodásnak, mert minden a választási ciklusokra koncentrálódik. Egy ország jövőjét azért nem választási ciklusokban kell mérni, a nemzetstratégiai kérdéseknek ciklusokon átnyúló természete van. A rövidtávú gazdasági profit és politikai szavazat-maximalizáló gondolkodás a rákfenéje a jelenlegi helyzetnek

Hát állítsuk vissza a királyságot, erős alkotmányos királyi hatalommal. Erre a Habsburgok tökéletesen alkalmasak. (Mire elzavarták őket, majdnem teljesen elmagyarosodtak.)

A király nem rövid távon gondolkodik, nem igazodik választási ciklusokhoz, és nem is valami elvont dolog, mint a köztársaság, így illeszkedik a személyes kapcsolatokat előnyban részesítő mentalitáshoz. Nem kell ide negyedik köztársaság. Alakítsuk végre államformánkat a címerünkhöz.

(A szélsőbal és a turulosok meg újabb ügyben találhatnának egymásra.)

Egyetértés

hvg.hu - hírek szünet nélkül : Interjú a Gyurcsány-kritikus Gábor Péterrel - "Ha a politika művészet, a kormány ennek ellenkezőjét mutatta be"
G. P.: Minden olyan baloldali gondolkodású demokrata szóba jöhet, akinek nincs küldetéstudata, és aki nem gondolja, hogy az ő víziója az egyetlen, az ország számára üdvös baloldali megoldás.

Mármint Fletó leváltására. Egyetértek a nyilatkozó szocialista képviselővel. És a probléma gyökerét is hasonlóan látjuk. Csak én ezt már őszöd után megmondtam.

szerda, május 14, 2008

Meglepetés

Index - A teljes pénztártörvényt visszavonják
Az új reformkor zászlóshajója csatlakozott a pannon pumához - kimúlt, kormányzati segédlettel.
A pénztártörvény eredetileg is csak egy rossz politikai kompromisszum volt: legyen benne valami magán, meg állami is, hogy mindenki saját kedve szerint magyarázhassa, és még a haveroknak is jusson némi zsíros állás. Rossz koncepció rosszul megvalósítva - ennyit a szakértelemről és a kormányozni tudásról, sokadjára.
A kormány bársonyos reformjai és tiszta baloldali politikájának megnyilvánulásaként lehet majd kommunikáni, hogy visszaszerezzék az elolvadt szavazótábort. A visszavonás körülményeiből utólag is jól látszik, az, ami világos lehetett már régen, hogy mennyire kiérlelt és átgondolt törvényről volt szó, mennyire szilárd szakmai és politikai akarat állt mögötte. Semennyire. Az egészségügy átalakítása (üzleti alapokra helyezése) az Szdsz túlságosan is ideologikus vesszőparipája (dogmatizmusa) volt, és miután távoztak, már nem is fontos az egész a kormánynak.
Érdemi előrelépés az egészségügy átalakításában már nem nagyon lesz 2010-ig, szerencsére. Az elképzelés, hogy az OEP végre biztosítóként működjön csak alap minden további átalakításhoz.

csütörtök, május 08, 2008

Boldogok a ...

inforadio.hu - A konzervatívok boldogabbak

konzervatívok. Náluk már csak a brit tudósok boldogabbak, hogy ilyen ügyes kis kutatásokra van energiájuk.
Szegény liberálisok, nem annyira boldogok, mert nekik "nagyobb stresszt okoznak a társadalmi egyenlőtlenségek". Akinek ez stresszforrás, hát megérdemli.

szerda, május 07, 2008

Nem csak egyéni szoc. probléma

inforadio.hu - Hogyan előzhető meg az iskolai erőszak?
Szerinte a szülőket meg kellene tanítani azokra a technikákra, amelyek
segítségével erőszakmentesen tudják gyermekeik érdekeit képviselni.
De talán még jobb lenne, ha a szülő megértené, hogy gyermeke érdeke hogy tanuljon, tudjon fegyelmezetten viselkedni, és lássa be, hogy tetteinek következményei vannak, pl. rászól a tanár, sőt, szóban figyelmezteti. Micsoda botrány, sőt, elnyomás nemdebár?
Aligha konfliktuskezelési problémáról van szó valójában. Azt látjuk, hogy megszűnnek a társadalmi normák, ám ahelyett, hogy a felszabadult ember elkezdene jó lenni, marad a rend helyett a káosz, ahol egyetlen norma az erőszak. (csak hogy üssünk egyet a libsiken is)

szerda, április 30, 2008

Ajánló

Kedves mind a 12 olvasóm, ha még nem olvasnátok, akkor erősen ajánlott elkezdeni. A négynapos hétvége kitűnő alkalom a lemaradások pótlására.
For a better Tirpákbokrétás
Konzervatív tea-kör

hétfő, április 28, 2008

Egy példa a szabadságról

Másnapos szabadság
Christiania ún. "szabad közössége"; illik rájuk a blog fejlécében található Tocquville idézet. Elvetették a hagyományos rendet, ami fúj elnyomta őket, így kiszolgáltatták egymást vágyaiknak, az eredmény pedig a káosz.
A szabadság önmagában csak lehetőség. A jóra vagy a rosszra egyaránt, és rajtunk múlik, mivel töltjük ki.

csütörtök, április 17, 2008

Fantáziák

Boldogok a sajtkészítők - Adjuk oda, gyorsan, mielőtt meggondolják magukat!
Zseniális. Csak támogatni tudom, feltéve, ha a következő lépés a két ország egyesülése a Habsburgok királysága alatt. Nyilván budapesti székhellyel, és továbbra is az esztergomi érsek koronázná meg a királyt. Mellesleg megoldódna a trianon probléma is, és a régi-új monarchia lehetne egy erős Európa magja.

Továbbá egy kis belpolitika: most, hogy elolvadt a ballib parlamenti többség, a Fidsze az Szdsz és az MDF benyújthana némi adó- és kiadáscsökkentési javaslatokat (újraelosztási szint csökkentése stratégiai főirány). A többségük megvan hozzá, benyújtani és elfogadni is lehetne. A minisztréiumokat meg végre értelmes munkával látnák le.

hétfő, április 14, 2008

Értékelés

"Sokan voltunk és melegen" (mérlegen) | judapest.org
Jó, mert alapvetően civil, ill. nem nagypolitikai kezdeményezés volt. Határozott kiállás egy náci provokáció ellen. (megjegyzés: maga a jegyvásárlós dolog fogyasztóvédelmi kérdés, a Magyarok Nyilai támadása politikai okból elkövetett vandalizmus, de alapvetően rendőri és nem politikai ügy; Tomcat jegyvásárlós akciója a vandalizmus és a zsidók / cigányok emlegetése nélkül "belefér"; de pont ekkor pont így már nem, ezért jogos (és szerencsés) a politikai jelegű reakció - a civil kezdeményezés)
Saját értékelésem szerint: bár vannak agresszív széljobbosok, de kevesen, akik ellen lehet mozgósítani, ergo náciveszély nincs, mert tudjuk kezelni. Ezek után a Fidesz reakciója elégséges: kifejezik nemtetszésüket, de nem emelik nagypolitikai szintre, mert a társadalom védekező ösztöne elég fejlett a jelenség kezeléséhez (a demonstratív kiállással éppen a széljobb jelentőségét növelnék). A baloldal rárepülése a szokásos, bukott politikusok felvonulásást láthattuk, akik saját túlélésük érdekében használják fel kedvenc csodafegyverüket (ami elég láthatóan döglött).
Végül, de nem utolsósorban: újra látható a két jobboldal (by John Lukacs) - egyelőre a pártpolitika felszíne alatt.

Shaddai értékelése a jobboldal bélyegéről tévedés: nem engedhetjük meg magunknak, hogy a baloldal mércéivel mérjük magunkat. Nekik mi lehetünk fasiszták, antiszemiták és minden csúnyák és rosszak. Na és? Ha a Fidesz belemegy ebbe a játszmába, maga szolgáltat alapot a balos érveknek. A baloldal antifasizmusa gumicsont, de éppen ezért nem kell foglalkozni vele.

szerda, április 09, 2008

Gazdaságélénkítés

Gyurcsány szerint: Index - Új erőre kap a giccsadó
A kormány tervei szerint a nyártól 0,8 százalékos kulturális járulékot
kell fizetni az internetszolgáltatás, a mobil-tartalomszolgáltatás, de
még az importbútorok után is.
Az adócsökkentés kormánya, mint tudjuk. Ki kellene adni az újbeszél szótárat.
Jobb ötletem lenne: a kormányzatban a kétszer elvégzett munkák számát lehetne mérsékelni, és az így felszabaduló pénzt átcsoportosítani a közkönyvtárakra és a fesztiválokra. Akár még meg is kétszereződhetne az NKA bevétele.

péntek, április 04, 2008

Lendületben az ország

Index - Mit ér egy borospince output indikátor nélkül?
A cikkben említett csudijó indikátor keresési erdménye Goggle-on
Ettől leszünk sikeresek. Ha a vállalkozók ötleteire barom módon értelmetlen bürokráciát, lehetetlen feltételeket és hatalmas adminisztrációt pakolunk.
Van ám pályázati ötletem: kiszuperált szovjet vagy magyar rakétaüteget újítanék fel úgy, hogy villamospályán is tudjon közlekedni. A projekt kiemelt célja a pályázati adminisztráció csökkentése, a fejlesztési programok ésszerűsítése. A pályázat hozzájárulna a magyar csúcstechnológiai ipar fejlesztéséhez is, többek között azzal, hogy a pályázati pénzekből nyílt forráskódú vezérlőrendszert rendelnék. Amit a későbbiekben akár repülőgépmodellek irányítására is fel lehetne használni. És hogy érném el a projekt célját? A kész művel elgurulok a combinók közé, megállok a margitszigeti villamosmegállóban és megnyomom a kioldógombot. A néhány másodperc múlva felszálló füst jelzi az NFÜ épületének helyét. Ott se írnának többet marhaságokat pályázat címszó alatt.

A cikkben említett indikátorról (+ egyéb indikátorokról) rövid keresés után ezt találtam:

Mutató neve

Típus

(output/eredmény)

Mértékegység

Támogatott turisztikai vonzerő vendégforgalmának növekedése (%)

eredmény

Audiovizuális és egyéb akadálymentesítés

output

db

Minimálisan elvárt célérték

Célértéke elérésének időpontja

Mutató forrása


2010

KSH, helyi kimutatások


projekt zárásának időpontja

Projektgazda


(a táblázat törve, hogy kiférjen)
Jól megfogalmazott, érthető, világos, jól mérhető - remélem mindenki egyetért.

Csak úgy példaként egy másik pályázatból:
Az alábbi táblázat a Projekt adatlap a Dél-Dunántúli Operatív Program A hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtése c. pályázati felhívásához Kódszám: DDOP-2007-5.1.1 című szösszenetből van.


Ugye szép. Az, hogy az indikátor típusa és a mértékegység oszlop fel van cserélve, csak a legkevesebb.csütörtök, április 03, 2008

Értékelés

Index - Eddig sem volt reform, és még mindig kéne
A kormányzati stratégia olyan, mint amikor a hajó kormányosa viharban a kormánykerékre csimpaszkodik. Aztán csodálkozik, hogy a hajó nem arra megy, amerre szeretné.

Érdekességek

Index - Akkor inkább jöjjön a Fidesz
Micsoda meglepetés, a piac is úgy látja, hogy az előrehozott választásokon kívül minden megoldás csak további nem kormányzást hozna. Hát, ebben Fletónak már van tapasztalata, miért is próbálna változtatni? Úgy tenni, mintha kormányoznának: 2004-2006 közötti is ez ment.
Ez is tetszik:
Mindössze annyi történik, hogy kiszórunk egy csomó pénzt az ablakon, a
társadalom öngondoskodásának kezdeti csíráira pedig ledobunk egy
atombombát, nehogy valaki véletlenül is abbahagyja az álmodozást a
Kádár-rendszer visszatértéről.
Egy olyan társaalomban beszélünk öngondoskodásról, amelyik egyébként saját fennmaradását sem tarja érdekének (-40 ezer fő/év természetes fogyás), elég érdekes. Ha már öngondoskodás, akkor első helyen áll a gyerek, és csak utána következik a takarékoskodás. Bár aki kizárólag a pénzen keresztül szemléli a világot, annak fordított a sorrend. Végül is szép elképzelés az emberek nélküli kapitalizmus... Ahol csak befektetés, kamat, hitel, stb. létezik, és kiküszöbölték a legfőbb zavarforrást, az embert.
Azért kevés a gyerek, mert a zemberek vagy nem hisznek a jövőben, vagy inkább a jelenben fogyasztanak, és nem pazarolják az idejüket és energiájukat hosszútávú befektetésekbe. Így mekkora a különbség a kádárista meg a kizárólag pénzügyi öngondoskodó között? Szvsz elég csekély.
Az előrehozott választások fekete doboza persze a Fidesz, akik ugyan tudtak kormányozni, de mostanra lehet, hogy elfelejtették. Vagy csak jól titkolják? Ha tényleg kisebbségi kormány lesz, akkor ideje lenne előállni a Fidesz árnyékkormányával, és meggyőzni a kétkedőket, hogy valóság lehet a munka alapú gazdaság, és így az a bizonyos 2000 milliárdos kiadáscsökkentés senkinek sem fájna.

hétfő, március 31, 2008

vasárnap, március 30, 2008

A felismerés

Index - SZDSZ: Gyurcsány mentálisan alkalmatlan
A kormányfő szerint nem a reformpolitikával van a baj, hanem a "reformkioktatással, a reformgőggel és a reformblablával".
Őszöd nem öszöd, nem kapunk mást? Találós kérdés: kire is jellemző leginkább a fentebb a miniszterelnök által oly plasztikusan leírt modor?
A helyzet fokozódik.

péntek, március 28, 2008

Ha ha

Hírszerző - Publicisztika - A szappanopera vége?
Ha publicista lennék, akkor foglalkozhatnék azzal, hogy időben reagáljak az eseményekre.
Mint az EU társfinanszírozással készülő szappanopera, a kormányfő kedvezményes áramvételezése és a kolala (remélem) végjátéka.

szerda, március 26, 2008

Adok-kapok

Még a végén lemaradok a tanárverés kommentálásáról. (1. és 2.) Mondhatnám, már megint igazunk van. A tekintély lerombolása nem az egyenlők közti racionális vita paradicsomi korszakát hozta el, hanem az erőszakét. Tán nem azért, mert a feltételezett univerzális racionalitás nem létezik? Esetleg az emberi természet nem oly tökéletes, mint felvilágosodotték gondolják?
A tekintély fenntartása hat az erőszak ellen - egyrészt szükségtelenné teszi az alkalmazását, másrészt korlátozza. Persze az a tekintély, amiről itt szó van nem csinált, nem az, ahogy a puszta ész lidércfényében látni szeretnék: összeesküvés a hatalomért, hanem kialakult.

vasárnap, március 16, 2008

Összefoglaló

A nagyméltóságú kormány rettegni méltóztatott (ahogy OV is mondta, de már én is).
Az állami ünnepségeken még ennyire kevesen nem voltak.
A Fideszére ellenben ismét sokan elmentek.
Csőcselék vs rendőrök meccs is volt, mert buli az kell.

hétfő, március 10, 2008

A népszavazás eredményeiről és eredménytelenségéről

Elsőnek lenni nehéz, hülyének lenni könnyű.
Értékelés-féleség a népszavazásról.
Addig egyszerű, hogy győztek az igenek, aminek lesz némi szakpolitikai következménye, és legközelebb a témához csak a következő választások után lehet hozzányúlni. Az egyelőre reformmal sújtott területek problémái ettől még megmaradnak. Nem lesz jobb a felsőoktatás, nem lesz hatékonyabb az egészségügy.
A Fidesz csatát nyert, de a háborút még elvesztheti. A népszavazás a kormánnyal szembeni elégedetlenség kifejezése is, bárhogy is próbálják bizonygatni az ellenkezőjét. (Éppen azért próbálják bizonygatni azt, hogy csak szakpolitikai kérdésekről volt szó, mert a kormány is érzi, hogy nem.) De a Fidesz lehetőségei ezzel ki is merültek egyelőre. Meglátjuk, hogy az MSZP-ben mit indít el ez a vereség. Ha jól sejtem a tegnapi nyilatkozatokból és az előzményekből, a kormány politikája egyrészt kissebbíteni próbálja a vereséget (mindent egybevetve nehéz lesz), és a döntésből eredő szakpolitikai konfliktusokat a Fidszre próbálja hárítani (nyilván nem lesz pénz a kieső bevételek pótlására, bármennyire is kevéssé számítanak). Kérdés, mekkora sikerrel. Ha a kormány népszerűsége továbbra sem emelkedik, akkor lehet esély arra, hogy Gyurcsányt elküldjék a pánikba esett szocialista talpasok. Ha egyáltalán ez bekövetkezhet. Hiszen a mostani helyzet nem 2004. Akkor D-209 leváltását egy ambíciózus és ügyes összeesküvő szervezte, de éppen azt kellene most leváltani. Akiben reménykedtek, aki egymaga összehozott egy reménytelennek tűnő választási győzelmet, és akit szerencsétlenségünkre forradalmár elszántság vezet. Simán kihúzza 2010-ig, ha nem tovább. Bár látjuk, hogy forradalmársága vakká teszi, és nem tudja megoldani az ország problémáit, de elég ereje maradt ahhoz, hogy hatalmon maradjon - a vereségtől való félelem és az alternatíva hiánya kívülről, saját magában való hite belülről ott tartja.
De ez a Fideszen is múlik. Kedélyek egy időre lehűtve. A Fidesz feladata most egy megvalósítható és az értékrendjével is összhangban álló megoldás felmutatása. (A tegnapi ötlet, hogy a szerencsejátékból származó adóbevételeket pántlikázzák, nem tartozik ide. Adót alapvetően ne pántlikázzanak, mert az adó nem arra való.) Amihez csak a jobban kommunikált értékrend és megvalósítható politika hiányzik. Mindezt úgy, hogy ne tudja lenyúlni az ötleteiket a kormány. Szép kihívás. Enek ellenére a Fidesz előtt csak egy út áll, ha a protestszavazatokon túl is szeretne valamit elérni: aktívabb szakpolitikai működés, világosabb állásfoglalások. De kérdés, hogy meg lehet-e fogalmazni úgy általános politikai alternatívát, ha nem ajánl mellé konkrét szakpolitikát? Nem biztos. Egy lehetőség talán van: a tervezett intézkedések szakpolitikai kritikája, a mellékhatások, hátrányok adatokkal alátámasztott bemutatása. Mert a Fidesz fő problémája, hogy nem látják eléggé kormányzóképesnek még támogatói sem.
Végső soron nem pusztán egy kormányzóképes ellenzék kell, hanem az új kormánnyal gyökeresen más stílusú kormányzásnak is kellene kezdődnie. A szereplők viszont adottak, így ez az elvárás irreális.
(Elég sötét lett a vége.) Konklúzió: A jelenlegi patthelyzeten a népszavazás csak áttételesen változtatott, és a problémák gyökerét nem érinti.

vasárnap, március 09, 2008

Eredményes

volt a népszavazás. Az igenek győztek, megfelelő arányban, és a részvétel is elég nagy volt.
De a neheze csak ezután jön. A Fidesz feladata végre látható alternatívát nyújtani, elhárítani a kormány felelősségáthárító törekvéseit.
A kormány pedig csak főljön a saját levében.
Előrehozott választásokat!

péntek, március 07, 2008

Népszavazás előtt

Hírszerző - Publicisztika - A 300 forintos sorstragédia
Most akkor költségvetési tétel a vizitdíj, vagy piaci eszköz? Ha költségvetési, akkor végső soron csak adóemelés, és állambácsi visszahúzhatná kissé mancsát a zsebemből. Ha piacszabályozási, akkor miért kötelező?
A szaokásos tévedés: kevesebb orvos beteg találkozás == fölösleges találkozások csökkenése. Mert ez biztosan egyértelmű. Az eleve kizárt, hogy bárkit is a vizitdíj tartson vissza, nem? Mert az ember racionális lény, és az ország Budából és Újlipótvárosból áll, mint tudjuk.
A kórházi napidíj dettó - érdekelt vagyok a minél rövidebb kórházi tartózkodásban (ez magában igaz), de el tudom-e dönteni, hogy az egészségem szempontjából mi a megfelelő idő?
Végén a szokásos vicc: az egyébként semleges állam formálni akarja a szemléletemet. Jól hangzik, ugye?

3 igen, és magánbiztosító a házi- és szakorvosi ellátásra.

Egy megjegyzés: a mindenféle járadékosok (nyugdíj és szoc. ellátások) járadékait nem az általuk felhalmozott tőke jövedelmeiből fedezik, hanem az én adómból. Az ő vizit- és kórházi napidíjukat is egy kis csavarral az adózók fizetik.

péntek, február 22, 2008

Kampányolok egy sort

3 igen. Remélem, Gyurcsány belebukik és előrehozott választások lesznek.

csütörtök, február 21, 2008

Hozzászólás a posztkommunizmus vitához

Against All Modernity: Magyar Konzervatív Nyiffnyaff: A Posztkommunizmus Ellen
A kommunizmus baloldali, a baloldaliság szokásos hibáival (elméleti elképzelés ráerőltetése a valóságra, erkölcsi relativizálás, erőszakos, stb.) - de most nem ezen van a hangsúly.
A kommunizmus és öröksége Magyarországon
Akarjuk, nem akarjuk, velünk él, bizonyos tekintetben részei vagyunk. Nem tudjuk újraírni a valóságot magunk körül, a valóság adottság. Adottak a politikai szereplők is, ennek minden hátrányával együtt, és nem fogok arról írni, hogy ki kelene ütni az MSZP-t alaposan, és megcsinálni egy baloldali pártot. Ez ugyanolyan forradalmi elképzelés lenne, mint amit egyébként nem kedvelek. De ez a helyzet a politikusok problémája. A billentyűzet mögül könnyebben lehetek egyértelmű és kemény. A klerikális reakciós gondolkodást pajzsul használva: elítélni a bűnt, de megbocsátani a bűnösnek, és nem mentesíteni feltétlenül a következmények alól (Jn 8,11).
Kezdjük onnan, hogy Magyarországon kommunistának lennei, erkölcsi rossz. A kommunizmust idegen megszállók kényszerítették az országra, a hatalom eredete teljesen illegitim (gondolom egyértelmű, hogy sem a szovjet tankok, sem a kékcédulás választások nem lehetnek forrásai törvényes és jó hatalomnak). Ahogy Kádár hatalomra került, az a hazaárulás tipikus esete, ilyenért a megérdemelet jutalom a kötél lenne. A kommunista hatalom eredete törvénytelen és erőszakos, a hatalom gyakorlása tehát zsarnoki. Ebből következik, hogy aki a zsarnok mellé áll, az rossz oldalra állt, a törvénytelenség mellé, és részese a zsarnok bűnének. Nem ugyanolyan mértékben, de ez részletkérdés. Hogy sarkosan fogalmazzak: minden MSZMP tag elítélhető, mert tudatosan a jól felismerhető rossz mellé állt.
A rendszerváltást sokan sokféleképpen értelmezik: gazdasági szükségszerűség, kiegyezés. Ez az érvelés számomra nem elfogadható, mert valójában nem tesz különbséget jó és rossz között. A jelenlegi kormányzat "szocializmus kritikája" ezért számomra hamiskás, hiszen nem a lényeges kérdésekről beszél (mondjuk a politika erkölcsi vonatkozásait el sem ismeri), csak elég demagóg módon bizonyos tulajdoni, finanszírozási kérdésekről. Ezekről is balos módon, de aki akar utánanézhet: ezek forradalmárok, csak a zászlón most kapitalizmus van.
De a rendszerváltás erkölcsi fordulópont is: a választások után megalakuló új kormánnyal helyreállt a törvényes rend az országban, végetért a bármilyen puha és engedékeny, de akkor is zsarnokság kora. Sajnálatosan az új rendszer születési hibával jött a világra: nem történt meg a felelősség megállapítása. Csak azt halljuk, hogy az MSZP végül is rendszerváltó párt, arról szeretnek hallgatni, hogy ők az zsarnokság szervezett örökösei, és a zsarnokságban szerzett különféle előnyökkel most is élnek.
Így viszont én is kommancsozni fogok.
Végül
Más az elmélet és a gyakorlat. Bizonyos dolgokban együtt kell működni, és azt csak a különféle társadalommérnökök képzelik, hogy majd jól megmondják milyen legyen a szalonképes jobb vagy baloldal. De ez nem írja felül az igazságot. A kommunizmus elítélése alapkövetelmény. (Ha ez megvan, rátérhetünk a részletekre.) Nem mondom, hogy tárgyalási alap, bár ha abban a helyzetben lennék, megtenném. Ismerjék el a zsarnokság minden rendű és rangú támogatói, hogy hibáztak, rossz oldalra álltak. Akkor lehet valójában új közös alapról beszélni. Addig kényszerű, kibeszéletlen és alapjaiban romlott marad minden együttműködés.


szerda, február 20, 2008

Végigültem az évértékelő-évkezdő értekezletet. Tanulság: a vezetői erények közül kiemelkedik az öniróia. Különben beleőrül-beleszürkül a hatalomba.

Ez most konzervatív gondolat vagy nem?

kedd, február 19, 2008

NMV,

mint nagy magyar valóság:
"Programot működtető települési önkormányzatok, vagy általuk létrehozott civil szervezetek."
Civil szervezetet magyarhonban nem polgárok alapítanak valamilyen célra, hanem az önkormányzat. Felülről szervezett civil társadalom, mint speciális magyar jelenség. Legalább olyan jó, mint a baloldali polgárosodás.

csütörtök, február 14, 2008

TÉR erő

Fejlődő bürokrácia, modernizélés, ugye.
Egy főnökkel beszélgetve: "Ki kell jelölni a főosztályon valakit, aki elmegy kétnapos TÉR tanfolyamra". Tudjátok, az új csudijó teljesítményértékelő rendszer, Szetey Gábor hagyatéka. Aminek következtében majd jól kiderül, mennyire pocsékul (jól) dolgozik az a naplopó állami bürokrácia.
A renccer ugyanis nagy moloch. Folyton zabálni akar, mégpedig sokat. Adatokkal, jelentésekkel kell megtölteni telhetetlen bendőjét, hogy aztán indikátorokat, táblázatokat, grafikonokat és más "objektív" akármiket böfögjön vissza. Mellesleg babusgatni is kell a szörnyecskét, erre lesznek a TÉR adminisztrátorok.
Szóval: az állami hivatalnoksereg leépítendő, mert ugye lét hűt. ellenben tegyünk rá még egy kis adminisztrációt, mert attól, ha most valakinek még a szörnyecskével is kell foglalkoznia az ügyek gyors intézése helyett, hatékonyabb lesz. Egyértelműen, csak én vagyok túl egyszerű mezei vad, hogy megértsem.
Az már csak hab a tortán, hogy minden hivatalnoknak, osztálynak, főosztálynak kijelölünk indikátorokat, amivel a céljai elérését fogjuk mérni, és az alapján értékeljük őket. Mert ez ilyen egyszerű. Dönteni, mérlegelni, értékelni minek, ott van a gép, kiköpi az eredményt. Vagy mégsem?


Powered by ScribeFire.

hétfő, február 11, 2008

Tüntetési tudósítás

Képes beszámoló a Kossuth térről - 2008.02.11. Tüntetés ez egészségügyi "reform" ellen.

Történelmi portál

mszp.hu/reformkor
Reformkór.
Vezető hír az elszánt és bátor "terrorizmus" elleni küzdelem.
Milyen terrorizmus? Felgyújtott lábtörlők, és béna molotov-koktél dobálás? Kapják csak el azt a néhány idiótát, és büntetési ötletem is van: térítsék meg és állítsák helyre az okozott kárt (jól nézne ki, ahogy árpádsávosék dolgoznak a képviselők házán). De ne jöjjön már meg a józan eszünk - messze van ez a terrorizmustól.


Powered by ScribeFire.

A nagyságos parlament

reszketni méltóztatik.
Már építik a kordont a Parlament köré
Körülzárták a Kossuth teret
A nép képviselői félnek a néptől. Míly meglepő. Az a kis buta nép nem tudja, hogy neki mennyire jó lesz az új egészségbiztosítási rendszer. És tiltakozik. De, hogy meg ne zavarhassák nagyjelentőségű munkájában, és esetleg megzavarják némi tüntetők, a parlament bezárkózik.
És ne legyünk szkeptikusak a demokráciával, mert tényleg semmi okunk nincs rá. Esetleg nekik demokrácia, a többieknek meg kuss?Powered by ScribeFire.

szerda, február 06, 2008

Wass & kapitalizmus

Másik Magyarország - Szelektív befogadókészség
Jó kis írás Wass Albertről. Különösen a végén az idézet tetszik.
Az viszont elég méretes tévedés, hogy valaki azért szavaz balra, mert konzi lenne. Hiszen Fletó & Co. a kapitalizmust is úgy művelik, mint a szocializmust, dogmák alapján, ész nélkül. Olyan is. A piacpártiságot összekeverik a piaci fundamentalizmussal, ennek a kritikáját pedig a szocializmussal. A konzi gondolkodás legyen ennél kifinomultabb - mondjuk úgy, ahogy a 32 bites színmélység különbözik a 8 bitestől.
Nem mintha a Fidesz retorikája felületesen és az indexről tájékozódva ne lenne demagóg és baloldali, megspékelve azzal a közkeletű (és a jobboldalon is elterjedt) tévhittel, hogy a baloldaliság az valami pozitív, meg a szegények és elesettek gyámolítása. A baloldaliság a rendszer az élet helyett, a dologi irányítás a felelősség és tekintély helyett, a szabadság, ami szolgaság.


Powered by ScribeFire.

hétfő, február 04, 2008

Korszerűtlen gondolatok

A vallásszabadság ma a vallástól való szabadságot jelenti. A modern ember maga akar dönteni arról, mi a jó és mi a rossz, ezzel ismételten elkövetve az ősbűnt. (önmaga napja körül kering)Powered by ScribeFire.

kedd, január 29, 2008

Szovjet kóla és egyéb érdekességekKöszönet a konzervatórium és a terrormédia szerzőinek.
meg nekem.

Tudatos vásárló

Index - Tech - TechBlog

Jó hír, hogy jön fel az FF.
Az adófizetők pénzét OpenOfficra szeretném költeni, a közigazgatás pedig használjon nyílt forráskódú programokat és formátumokat. Ezek mindenkinek hozzáférhetőek, nem lennénk egyetlen céghez kötve (formátumok), és ha már felhasználjuk az adófizetők pénzét, miért ne kaphatnánka belőle vissza valamit. (Ha az állam támogatja pl. az OOo fejlesztését, úgy, hogy az továbbra is nyílt marad, akkor a fejlesztés hasznából mindenki részesül.)
Egyenlő esélyek, vagy mi.

(Én az indexről, ők a XiTi-től szerezték.)
Alább a saját böngésző statisztikám az elmúl hónapból: a kék a Firefox.

Powered by ScribeFire.

hétfő, január 28, 2008

Külpol. sikereink 2.

Index - Önök nem szeretnének híd lenni
A fejlett demokrácia, a magyarok és a nyugat félreértései.


Powered by ScribeFire.

Mindennapi rasszizmus

Áttörés: most először igazi széljobbos leszek.
Tegnap belenéztem a TV2 Napló c. álhírműsorába. Az olaszliszkai lincselők peréről beszéltek. Ellátogattak a faluba is, ahol egyetlen ember mondta csak a magáét: de kit hibáztatott? A társadalmat, a körülményeket. Nem azokat, akik semmiért gyilkoltak, véletlenül sem. Ők csak a körülmények áldozatai. Nyilván a brutálisan megölt tanár a hibás, hogy fehérnek született, hogy autója van. Csak felmerül a kellemetlen kérdés: mi lett volna, ha egy cigány ül az autóban? Maradjon minden változatlan. Legyen tanár, két gyerekkel, stb. Előítéletes is vagyok, esetleg kriptonáci, de csak ott motoszkál a kisördög a fejemben, hogy akkor nem ölik meg. Ezen a gondolatsoron maradva pedig csak oda jutok, hogy a lincselésnek rasszista indítéka volt. Ez nem a bőrfejűek rasszizmusa, de az eredmény szempontjából mindegy. Végül egy érdekes párhuzam: egy beszámoló szerint, a tavalyi tüntetések során, amikor előállítottakat ütlegeltek a rendőrök, az egyik feldühödött pribék érve a következő volt: rendőrök haltak meg. Aztán csak ütött, megerősítetlen, és mint később kiderült, téves információ alapján. Ahogy a balesetet szenvedett olaszliszkai gyerek sem halt meg...
Érdekesen működik az előítélet. Bizonyos iskolákban szinte belevernék a fejekbe, hogy az főbűn. De ha valaki a sajátjait megnézi, tényleg arra jut-e, hogy rossz? Bizonyos esetekben egyértelműen - ha konzekvensen az előítéleteim szerint döntök az egyes emberrel kapcsolatban. Az előítélet, bármennyire is tökéletlen, de tájékoztat, általánosított tudást ad, ami mögött sokféle tapasztalat van. Jelentősége az egyedi helyzetekben lesz: mennyire adok akkor és ott erre az elég zavaros ismeretre? Kap esélyt a másik, hogy ne az előítéleteim szerint bánjak vele?


Powered by ScribeFire.

csütörtök, január 24, 2008

agymenés

  • Ha csak nyakatekert mondatokban és nehézkes szakszavakban tudsz írni valamiről, még olvass egy kicsit, mert egy átlagos befogadó megalapozottan feltételezheti, hogy ismereteid az adott tudásterületről még nem kellően széleskörűek.
  • Szetey Gábor távozása mellé: Ha nincs tehetséged a vezetéshez, még mindig létrehozhatsz némi adminisztrációt. Ez ugyan a gondokat nem oldja meg, ellenben megadja a cselekvés látszatát.


Powered by ScribeFire.

kedd, január 22, 2008

Külpol sikereink

Index - Benyújthatják a román nyelvtörvényt
Az Ajrópunnyó majd megoldja a magyar kisebbségek problémáit, és összeborulunk (a románokkal és a szlovákokkal), mint évezredes jóbarátok. Ehhez képest a valóság kicsit más, öregbítendő a magyar külpolitika hagyományos sikereit. A lex Apponyi a fenti ötlethez képest eurokonform és multikulti. Ja, és "csak" 100 éves.

(Kis népnevelés: Az 1879:XVII. törvénycikktől a „Lex Apponyi”-ig)

Powered by ScribeFire.

hétfő, január 21, 2008

Napi vicc

Ateista beszélgetések egy jezsuitával
A szorosabban vett áltudományokkal kapcsolatban pedig úgy tűnik, közös a platform. Ugyanúgy elítéli a katolikus katekizmus a babonát és az ezoterikus eszméket, az ufóhitet, vagy a jóslást, a horoszkópok ámításait, akárcsak a Társaság. Felmerülhet azonban a kérdés, vajon azonos-e az indíttatás? Vajon nem arról van-e szó, hogy míg a Társaság a tudományos igazolást hiányolja ezekben a kérdésekben, addig a katolikus egyház egyszerűen csak a transzcendenciákra vonatkozó privilégiumát félti?
A szkeptikus társaság blogját többek között az ilyen, számomra, mint dogmatikus / szemellenzős / stb. katolikus számára vicces kijelentésekért is érdemes olvasni. Szegény szkeptikusok saját határaikra érve becsukják szemüket, és hajtogatják, hogy igazuk van.
Mert ugye szkeptikus, csak a természettudományos állítások abszolút voltával szemben nem. Megtoldva egy nyilván szükségszerű egyszerűsítéssel: a Társaság objektív, elkötelezetlen, a katolikusoknak viszont hátsó szándékaik vannak. Ez a transzcendenciára vonatkozó privilégium olyan jó kis aufklérus. Mintha legalábbis az esztergomi érsek minimum miniszter lenne.
Amit nem fognak fel, az az, hogy a kereszténység Isten és a világ közé határozott vonalat húz (amin az ő tudományuk soha nem fog átjutni, de ez mellékvágány), és a babona meg az ezoterikus tanok éppen ezt a vonalat mossák el. Ettől persze az indíttatás nem ugyanaz: mi a valódi transzcendenciát védjük, míg ők a valódi immanenciát. És érdekes módon, nálunk a kettő nem zárja ki egymást. A keresztény válasz a babonákra: ne használd Istent eszköznek saját céljaid elérésére.
De ez is olyan, mait magyarázhatok, akkor sem értik.
Hasonlóan, az Isten léte melletti term. tud. bizonyíték: teológiailag sem szükséges. Ha Isten olyan, amilyennek hisszük, akkor a legnagyobb szabadságot akkor adja nekünk a választásra, ha nem "látjuk". Mert, ha látnánk, akkor léte úgy nehezedne ránk, hogy nem lenne választásunk, hogy kövessük-e amit mond. És akkor éppen mi veszne el? A szabadság.
(Akinek füle van, hallja meg.)


Powered by ScribeFire.

csütörtök, január 17, 2008

Minden irányból

Heti Válasz - Szurkáljon odaát?
oda lehet jutni: befektetés kellene a jövőbe. Mire költsük a nyolezermilliárdot? Az emberre, iskolára. Nemzeti konszenzus, az újságíró és a fejlesztéspolitikai szakértő között.
Ehyelyett eltapsoljuk, négyes metróra, vállalkozás- és hivatalfejlesztésre. (Nem rossz cél, csak nem a legjobb. Ahhoz elég, hogy Európa közepén a periférián ragadjunk.)


Powered by ScribeFire.

szerda, január 16, 2008

Igény

Totalcar - Az új közlekedési bírságokról - Kamera kell? Vegyetek!
Van Magyarországon konzi politika? Nincs, de igény az lenne rá.


Powered by ScribeFire.

Ne érezze magát egyedül

Hírszerző - Belföld - Ilyen sem volt még: Gyurcsány-szimpatizánsok tüntetnek szombaton
Ha egy számára fenntartott, nem túl kényelmes, zárt intézménybe kerül, ígérem meglátogatom, hogy ne legyen annyira egyedül.
Akkor.
Addig csak egye meg, amit főzött.


Powered by ScribeFire.

kedd, január 15, 2008

Mi lenne ha
A jobboldal - Fidesz megújulására szükség lenne. De nem csapdahelyzet-e, hogy ha ezzel a vezetéssel nyernek, akkor a siker igazolja az eddigi, elégtelen politikát, ha veszítenek, azzal az ország is veszít, mert ugyanaz a tehetségtelen kormány marad, ami most van (és mi biztosítan, hogy akkor OV lelép?).
Más szempontból
Az, hogy nem tetszik a Fidesz jelenlegi politikai iránya, személyes ízlés kérdése is. De kívülről nehéz megítélni, mi a taktika és mia stratégia. Jelenleg pusztán az elégedettlenségre építve jó közvéleménykutatási eredményeket érnek el. Kérdés, ez mire lenne elég éles helyzetben. De nagyon más kapaszkodójuk nincs. Azaz dehogynem: a bizalom, megbízhatóság mutatói - amiben rosszul teljesítenek, de nem csak ők (utáljuk az egész elitet).
Ha van is megoldási javaslat, alternatív politika, érdemes-e előállni vele? Ha kidolgozott szakpolitikai elképzeléseiket közzéteszik, akkor az ellenoldal nekiáll szétcincálni, és akár rosszul is elsülhet a dolog (ez nem feltétlenül a gondolatok minőségétől függ). Támadási felületet adnak, meg muníciójuk sem marad a választások utánra. Arról nem is beszélve, hogy lehetséges-e egyáltalán megfelelő minőségű szakpolitikai koncepciót készíteni, elérhetőek-e az ehhez szükséges adatok az ellenzéknek? Olyan helyzetben, amikor az államigazgatás, az ilyen adatok forrása nehéz helyzetben van, és talán az ÁSZ-on kívül híjján a megbízható, független és tekintélyes intézményeknek.
Hát így építsen bárki is értelmes ellenzéki stratégiát!

vasárnap, január 13, 2008

Bibliakritika

Kulcsmondatok a Biblia "képes beszéd"-ének (többek között "vízenjárás") értelmezéséhez: http://www.fw.hu/remekm/forum/index.php?f=10&t=159&m=437 !

:)

szombat, január 12, 2008

Nem is annyira apró elismerés

Index - Rendőri brutalitás és Kóka János
A Heti válasz újságírója kapott díjat tényfeltárásért (Kóka villa). Végre.
Csak nem jó irányba változik a világ? - avagy kifelé a karanténból.


Powered by ScribeFire.

csütörtök, január 10, 2008

Kis reakció egy nagyobb problémára

Konzervatórium - A magyar-zsidó társadalmi szerződésről
Az írással különösen nics problémám, bár számomra John Lukacs hozzáállása jobban tetszik, mert megalapozottabb, és nem ennyire egyirányú (egyenes út 1919-től a holokausztig). Meg Gyáni Gábor előadására is emlékszem: a numerus clausust pozitív diszkriminációnak is felfoghatjuk. Hogy ami az egyiknek pozitív, az a másiknak negatív? A társadalommérnökösködés már csak ilyen, akárhonnan jöjjön is.
Mentegetni se akarom a negyvenes évak magyar államának szemétségét a zsidókkal szemben, de túlzásnak tartom, ha az egész magyarságot megkülönböztetés nélkül bűnössé teszik. Illetve tegyék, csak ne csodálkozzanak a következményeken. (Itt nem az idézett bejegyzésről van szó, bár remélem, ezt felesleges leírni.)
A baloldal és a zsidóság "közeli" viszonyának látszata manapság szvsz nem feltétlenül a realitásokra épül. A ballib kedvelt bunkósbotja az antiszemitizmus vádja, gondolom innen a tévedés. De ez nem a zsidókról szól, hanem a mást gondolók ellehetetlenítéséről. Az antiszemitizmus lett az ős és legsúlyosabb bűn, a holokauszt pedig valamiféle történelmi origó, amihez mindent viszonyítanak. Nem tudok mást, mint vallási hasonlatot hozni: a holokauszt, mint valami transzcendens esemény jelenik meg, valami abszurd megváltó áldozat, az antiszemitizmus pedig a legfőbb eretnekség. Ebből a nézőpontból logikus a holokauszttagadás büntetése - de erről már írtam - ez visszalépés a világi államtól.
A zsidó identitásnak ugyanúgy nem tesz jót, ha a holokausztot teszi meg önazonossága kiindulópontjaként, mint a magyaroknál Trianon. Mindegyik tragédia, de egyikre sem lehet egészséges identitást építeni.
És az önazonosság új lehetőségeinek felmutatásáért minden tiszteletem a Judapest.org csapatának.
De, hogy a poszt kérdésére próbáljak válaszolni: a jobboldal nem nagyon mond semmit.
A mai jobboldal sokszínű. Ha történelmi gyökereit keresném, akkor két leglátványosabb részét a Horthy rendszer ellenzékében találnám meg (kicsit elnagyolt, nézzétek el): az akkori kisgazdapárt, illetve a szélsőjobb köreiben. Az előbbi utóda a parlamenti jobboldal, az utóbbié a mai radikális jobb. Mindegyik összetett, a zsidókhoz való viszonyában is. (Ez is megérne egy külön írást.)
A bejegyzésem témája leegyszerűsíthető néhány konkrét kérdésre: a
megszakadt közös narratívát helyre lehet-e még állítani egyszer?
Kidolgozható-e egy *új* közös narratíva (amennyiben a régit már nem
lehet vagy nem akarjuk)? A jobboldal ebben milyen szerepet játszhat?
Szerencse, hogy a kommentek között rátaláltam a szerző fenti megjegyzésére.
A "közös narratíva" úgy állítható helyre, ha mi vagyunk, ti és ők helyett. Egy közösség részei. Érdekes lenne, ha új narratíva kidolgozása mellett érvelnék, konzervatívként. Ha magyar vagyok, akkor nem tagadhatom le az országot és történelmét - a mienk, akár akarujk, akár nem. Kidobhatjuk az ablakon a '45 előtti történelmet, és kitalálhatunk egy új (és nevetségesen abszurd) konzervativizmust kizárólag angolszász alapokon, de ez nem lenne más, mint konstrukció - amit egyébként nem szeretünk.
Nincs egyszerű út. De ha közösen gondolkodunk, már megtettük a legfontosabb lépést.


Powered by ScribeFire.

Haladás és szakértelem

Index - Megvalósítják Hiller microsoftos álmát
A közérthetőség érdekében "Microsoft". Nem kilátszik a lóláb, hanem nyerítve röhög a paci. Miért is találkozhatna a diák / közszolga mással, mint M$ termékkel? Elkúrt törvénytervezetek írására tényleg nem alkalmas az OpenOffice. Tombol a szakértelem, a felelősségtudat, meg az informatikai stratégia. Ez a reformokkal sújtott és takarékos állam. Ami még egyenlő esélyeket is garantál. Nyilván ezért nem használhat nyílt szabványokat, nyílt forráskódú programokat. Ha már az állam ilyesmire költ, miért legyen haszna belőle egy cégen kívül másnak is?
Éljen az előre lejátszott szabadversenyes kapitalizmus!


Powered by ScribeFire.

kedd, január 08, 2008

Kormányzati Kommunikációs Tanácsadó Iroda

"18 éves dmokráciánk felnőtt a schengeni egyezményhez - még 18 év és belépünk az eurózónába" Feleségem megjegyzése a legújabb kormányzati reklámra.


Powered by ScribeFire.

csütörtök, január 03, 2008

A forradalom nélküli forradalmár

Index - Gyurcsány elvesztette a fonalat
Ahogy már régebben megírtam, Gyurcsány forradalmár.
Szlogenekkel sok mindent el lehet érni (választásokat nyerni, pl.), de rájuk ülni (kormányozni) nem lehet.
Az új reformkor hangoztatása, a megcsináljuk a reformokat lendületessége kevés, mert csak ködös elképzelések társulnak hozzá. A rendszeres munka lemaradt.


Powered by ScribeFire.