szerda, december 16, 2009

De donis

Év végi sorozat az adományozásról - Fény Felé Alapítvány
A "csomagonként két csésze kávé a rászorulóknak" - a megadományozott szervezet vett egy rakás kávéfőzőt, és rakásra főzik a kávét az ügyfeleknek (vagy inkább hajléktalanok esetén gondozottakat kellene mondani).
A legfőbb haszon, úgy érzem a "jótékonykodás" hírére keletkező forgalomnövekedés. Nem tetszik az adományozásnak ez a formája. Adakozzanak a sajátjukból (nyereségükből), ahogy bárki teszi. Az ilyen akciók csak arra jók, hogy a cég és a vásárló is elhallgattassa a lelkiismeretét. Adjanak a rászorulóknak a sajátjukból, ne a vásárlóikkal fizettessék meg ezt.


kedd, október 27, 2009

Falugazdászok és a tönkretétel

Elveszejtik a családi gazdaságokat! Nemzetvesztés! Akármi!

A falugazdászok tanácsadók, gazdálkodási, pályázati, stb. feladatokat látnak el. Most ezeket akarják valahogy átcsoportosítani, és a hírTV-n valaki éppen magyaráz (és összeesküvéselméleteket gyárt), hogy a tényleges szándék a falugazdász hálózat megszüntetése (1994-ben 1200, jelenleg kb. 750 van).
Őket az állam fizeti. Azt még értem, hogy kezdetben erre szükség volt, és az állam segély helyett inkább vállalkozás-támogatási rendszert épített ki.
De. miért kellene az államnak egy ágazat számára speciális szaktanácsadási rendszert fenntartania? Ha a hálózat jól működik, akkor a gazdálkodók jövedelme nő. Miért ne fordíthatnák a növekvő jövedelem egy részét tanácsadók alkalmazására? Miért kellene nekem hozzájáárulni a mezőgazdasági kisvállalkozók sikerességéhez? Hiszen ez egyfajta jövedelem-átcsoportosítás az adózóktól vállalkozók egy csoportja felé. A falugazdász hálózatot szerintem privatizálni kell, hiszen ha sikeresek, akkor a gazdáknak lesz elég pénze, hogy fizessenek a tanácsadásért. A falugazdászok pedig végezhetnék a tevékenységüket vállalkozóként, vagy alkalmazza őket a gazdák szövetsége, az önkormányzat, alapítvány, a gazdakör, csak ne a központi kormányzat. Mert ez nem állami feladat.

hétfő, október 19, 2009

Jó hírek

Index - Gazdaság - Az emberek 99 százaléka jól jár a jövő évi szuperbruttósítással
Végre, csökkennek az adók.
Azért nyolc év alatt csak sikerült valami pozitívat is elkövetnie a kormánynak. Ezzel a Fidesz dolgát nehezítik ugyan egy kicsit, de nem bánom. Reálisan ezután adócsökkentéssel nehéz lesz kampányolni, de ez legyen a kampányguruk dolga. A kiadások csökkentését biztosan nem ígérik, hiszen a járadékosok tömegeinek szavazataira ők is számítanak.
Nézzük csak. Ma az országban van kb. 3,7 millió háztartás. Közülük nagyon közelítő becslésekkel nagyjából 1,2-1,5 millió lehet, akiket a változások pozitívan érintenek (nagyjából ennyi az adózók száma is) de persze nem minden háztartásra jut egy adózó, és sokan csak a minimálbér után fizetnek adót. Tehát a változtatások jó irányba tett lépések, de közvetlenül korántsem érintenek annyi embert, mint jó lenne. A közvetett hatások között, amennyiben megjelenik a munkaerő-költség csökkenése, jó hatással lehet a foglalkoztatásra és a gazdaság kifehérítésére is, hiszen kisebb költséggel lehet foglalkoztatni, illetve a jövedelem eltitkolásából szerezhető előny is csökken.
Akampányra gyakorolt hatásában az mindenképpen jó, hogy kevésbbé lehet majd a népnyúzó kormánnyal érvelni, és talán lényegibb kérdésekben is lehet majd ötleteket hallani.


szerda, szeptember 30, 2009

Az új nemzeti szocializmus

Vona Gábor: Ökoszociális nemzetgazdaság (Rend, Jólét, Ébredés - 35. rész) | barikád.hu - Döntsd el, melyik oldalon állsz!
Senki ne náciveszéllyezzen. A Jobbik nem náci. A nemzet és a szocializmus összekapcsolása pedig a huszadik század jellegzetessége. A jóléti államoktól a szocialista táborig és a Szovjetúnióig láthattuk különböző formáit.
De térjünk is rá az írásra. Micsoda vízió! Összeesküvéselmélettel kombinált apokaliptikus látomás, amiben a "gigantikus tőkekoncentráció" egy "átalakuló trükk segítségével átmenti hatalmát", és az emberi létezés tovább rohan a pusztulás felé. Szinte irodalom, már látjuk is magunk előtt a rettenetes tőkekoncentrációt, ahogy átalakul, hogy továbbra is sötét összeesküvést szőjön a világ megmentéséért fáradozó hazafiak ellen. A fény és a sötétség örök küzdelme a történelem színpadán.
A helyzetértékelés továbbviszi a sötét képet: a felelős az a csúnya nagytőke. Véletlenül sem említi a kisemberben kapzsiságát, felelőtlenségét az erkölcs hiányát. Hiszen mindig más a hibás. Csak elég a rendszert jobbikra változtatni, és beköszönt az egyetemes magyar jólét kora. Csak szavazz jó helyre, és mindenrendben lesz. Továbbra is maradhatsz olyan, mint eddig: rest a jóra. Vona azt üzeni, hogy nem az embernek kell változni, csak a körülményeknek.
De van ám megoldás: az ökoszociális nemzetgazdaság. Ami a gazdaság (elsősorban a csúnya, extraprofit hajhászó multik) korlátozását jelenti, valami meg nem határozott gazdaság az emberért elv mentén. Ami nyilván csak azon múlik, hogy bejelentik. Kapunk is egy egész bekezdést a nagy tervről. Mert "a szavakban bátor, de tettekben gyáva politikának értelme nincs", ugye Fidesz? Bezzeg a csak szavakban létező politikának!
Szóval öko, mert az a gazdasági mohóság tönkretette a környezetet, jól. A globálkapitalizmusig meg összhang volt, jól. Gondolom a sumér városok nem hallottak erről, azért öntözték túl a földjeiket. Az ember mindig is átalakította a környezetét, csak ma egyszerűen többet tudunk a lehetséges következményekről. A leírt öko programot az EU próbálja megvalósítani, pl. a mezőgazdasági támogatásokon keresztül. Feltalálták a melegvizet. A Jobbik politikai fantáziája szociális is. Már miért is ne, olyan jó tapasztalataink vannak a szocializmusról. Mert mindenki dolgozott - de minek, meg 3,6 Ft volt a kenyér, meg el lehetett lopni egy nyaralóra valót a gyárból. Ideális világ. A Szu pedig bámit megvett. Esetleg Irán is ilyen ideális kereskedelmi partner lenne? Esetleg lehetnénk beszállítók az iráni atomprogramba? Már csak az hiányzik, hogy dolgozni mindenki a képességei szerint fog, ám jóléte a szükségleteihez igazodik. Az összeesküvéselmélet természetesen itt is visszaköszön: "A globális kapitalizmus ugyanis olyan ütemben használta fel humán forrását, az embert, hogy annak szellemi-lelki-fizikai regenerálódására sem hagyott módot". Hány ember él a Földön? Miért fenyegeti a túlnépesedés Afrikát? Csak nem azért, mert az a rettenetes globális kapitalizmus ezt lehetővé teszi?
És végül nemzeti is, mert a nemzet nem csak történelmi, hanem gazdasági egység is. A legnagyobb ellenség itt is a multinacionális tőke. Annál többet, mint amit egyébként minden állam tesz persze itt sem tudunk meg. Esetleg annyit, hogy a hatalmas magyar nyersanyagkészleteket meg bizonyos stratégiai ágazatokat nemzeti kézben kell tartani. Mintha ez garancia lenne a hatékony működésre.
Amit a Jobbik elnöke alternatívaként előad, az egy rosszabb viccnek elmegy, esetleg egy vidéki pártgyűlésen biztos megtapsolnák. Hiszen benne van minden, amire a nép vevő: az ellenség megnevezése, a változás ígérete, a bátorítás.
De hiányzik belőle minden, ami egy vitaképes politikát jellemezne: az elemzés, a tényszerűségre törekvés a lehetőségek és célok mérlegelése. A Jobbiknak nincs programja. Az ellenséget meg tudja nevezni, de kiút felvázolásában harmatgyenge. Az itt javasolt megoldások vagy már most is működnek, vagy próbáltuk, és látjuk mennyire eredményes, vagy soha nem is volt realitásuk.


csütörtök, szeptember 24, 2009

A reformról

Ha kormányprogramot írnék, ez az írás lenne a szamárvezetőm a
gazdaságpolitika szabályozásáról szóló fejezethez. Összefoglalva
megkapjuk azt, amit ügyintézés, adózás kapcsán eddig is
tapasztalhatott, nem csak a vállalkozó, hanem bármelyik állampolgár.

Emlékeztetőül a hibalista:

  • Vállalaltalapítás: még mindig nehézkes
  • Építésügy: ha csak a korrupció melegágya lenne - de átláthatatlan is a szabályozás.
  • Adórendszer: sokat és bonyolultan
  • Bíróságok: "A magyar bírósági eljárás egyébként körülbelül
    ugyanolyan gyors (de olcsóbb), mint a német, a brit, az osztrák vagy a
    dán." Végre valami eredmény.
  • Vállalati finanszírozás: kevés információ, ámde az nehezen térül meg.

Kezdjük az alapoknál: az álam szerepe nem a gondoskodás, hanem a
lehetőségek biztosítása lenne. A jelenlegi rendszerben (magas adók,
nehézkes befektetési lehetőségek, szűkös információ) az állam, illetve a kormányzatot uraló politikai csoportosulás kliensei
járnak jól, akik elérik a támogatásokat és az állami megrendeléseket.
Ne csodálkozzunk, ha a magyar kapitalizmus államfüggő lett.
Paternalizmus, nem csak a szociálpolitikában, hanem a gazdaságban is, a
szocializmust államilag támogatott kapitalizmusra cseréltük. Államunk
jelenlegi működésével nem kedvez a szabadságnak. A szabadság része nem
csak a vélemény és az életmód szabadsága, hanem a tevékenykedésé, a
gazdagodásé, gazdaságé is. Mennyire szabad az az ország, ahol "csak" a saját
boldogulás elé gördítenek akadályokat?
A szabályozás jelenlegi kuszaságára részben magyarázat a velünk élő kádárizmus, a politika eluralkodása és a cikkben is említett értékrend, amiben a vállalkozó még mindig gyanús figura.
A gazdasági (és minden más) szabályozást az elmúlt évek refomnak hívott kapkodása során nem az értékek mentén kijelölt célok követése, majd a következmények gondos mérlegelése, a hatások modellezése, az összefüggések feltárása, azaz a szakszerű jogalkotás vezette, hanem a különféle lobbicsoportok megegyezései, a háttéralkuk rendszere. A demokrácia része, hogy különféle érdekek között kell megtalálni a kompromisszumot, mondhatnánk. Addig nincs is gond, amíg végül valaki dönt, és a részérdekek közül van amit elfogad, van amit elvet, és végül valami egységes elgondolás mentén zajlik a szabályozás. Csak sokszor az összehangolás, de feltételezhetjük, az egyéges koncepció is hiányzott.
A magyar válság megoldásának állami / politikai feladata az lenne, hogy végre valaki kormányozzon (lehetőleg jól). Ahogy a magyar válság nem gazdsági, és nem 2008-ban kezdődött, (hogy pontosan mikor, azt nem próbálnám meghatározni, de hogy az elmúlt húsz évben tartott, az szinte biztos), úgy a megoldást sem lehet csak a gazdaságtól várni. Azt hiszem, hogy amíg meg nem újul az ország lelkében és gondolkodásmódjában, addig nem lesz kilábalás. A gazdasági elmaradás csak következmény. A megoldást nem várhatjuk a önmagában a politikától sem. Viszont a politikusok tehetnek a válság ellen - ha másképp viselkednek, mint az eddigiek. Lehet, hogy csak álmodozás, de a legfontosabb az önkorlátozás lenne.

kedd, szeptember 22, 2009

A küldő üzenete:
mengelica megvilágosodott :-((

Horváth Ágnes: Nem a rendszer rossz, hanem a pénz kevés
2009. szeptember 21. 06:15, hétfő - Krasznai Éva


Hosszú idő után megszólalt az egykori egészségügyi miniszter. 100 forintból 60 elmegy a bérekre, 40 például a kötszerre és az ellátás egyéb eszközeire, illetve közüzemi számlákra. Az összforrás azonban 15%-kal csökkent, ez sok - mondta az ATV-ben Horváth Ágnes.

A volt miniszter, jelenleg a Health Capital vezető tanácsadója a finanszírozási gondokról azt mondta: többet fizetett ki a TB kassza, mint amennyit időarányosan kellett volna, az intézmények számítottak arra, hogy lesz plusz forrás, de nem lett.

Horváth Ágnes szerint a fő gond nem a finanszírozási rendszerrel van, hanem azzal, hogy kevés a pénz. Vagy több pénz kell, vagy az intézményeknek kevesebb TB által finanszírozott ellátást kellene adniuk - tette hozzá a szakértő.

Nekem meg lenne egy szerény javaslatom. Szeretnék olyan egészségügyet, ami a TB-t fizetőket szolgálja ki (+gyerekek) először. Mármint bárkit, aki a jövedelméből (nyugdíj, segély, akármi) TB-t fizet. Aki meg nem fizet, az kap valamit a maradékból.


A társadalmi igazságosság monnyon le. Szolidáris meg ne az állam legyen helyettem.csütörtök, augusztus 27, 2009

Az állami költekezésről

Fatal Flaw of Democracies : Chronicles: A Magazine of American Culture
“Remember,” said John Adams, “democracy never lasts long. It soon wastes, exhausts and murders itself. There never was a democracy yet that did not commit suicide.”
Buchanan sajnálkozik a GDP 28%-ára rúgó állami újraelosztáson, és jónak látná az állami költekezés csökkentését.
(ha már: visszavágni, azt a birodalom csinálja, a költségeket csökkentik) Miért is van, hogy a politikusok képtelenek azt mondani a választóiknak, hogy nem, amikor ez egy átlagos családban is mindennapi. (Már ott, ahol a szülők tudják korlátozni a saját vásárolhatnékjukat és nem vesznek egyszerre hitalből új lakás, új autót és nagyképernyős tv-t.)


szerda, augusztus 26, 2009

Jóslat

A Fidesz legnagyobb gondja szerintem 2010 után nem a Jobbik parlamenti jelenléte lesz, hanem a Jobbik vezette önkormányzatok.

péntek, június 26, 2009

A rendszerváltás bukása

hvg.hu - hírek szünet nélkül : Vélemény - Schmidt Mária: Gyurcsány lenullázta a baloldalt, új korszak előtt állunk
Lehet, hogy a rendszerváltást összeesküvéssel magyarázóknak végül is igaza van. Talán csak megszemélyesítettek bizonyos erőket és folyamatokat, de a lényeget jól látják.
Mármint, hogy a rendszerváltás a régi hatalom átmentése az új körülmények közé. Az ideológia kissé változott, de alapvetően ugyanaz a haladár meggyőződés maradt. A kommunizmust felváltotta a kapitalizmus, meg az emberi jogok, de a gnózis uralma változatlan: a kiválasztott elit tud, mer, tesz, és üdvözít, ha beledöglünk is. A rendszerváltás végrehjatásához a pártelit és a demokratikus ellenzék kiegyezése kellett, aminek alapjai már kezdettől adottak voltak, majd a Demokratikus Chartában összenőtt, ami összetartozik.
Közben persze nem minden a "forgatókönyv" szerint alakult: ezek a félresiklások voltak az Antall és az Orbán kormány. Ide kívánkozik annak átgondolása is, mikor volt a rendszerváltás. Ha ki kellene emelnem egy időpontot, akkor az bizony nem 1989-ben volt, hanem egy évvel később: az ismét szabad választások alkalmával. Akkor szűnt meg a zsarnokság formálisan (bár túl sokféleképpen élte túl a lefejezést ez a hidra). Ha a rendszerváltásr '89-re tesszük, akkor ez az esemény zsarnoki, illegitim és kollaboráns hatalomhoz kötődik. Ami persze jelenlegi örököseinek érdeke - és egyúttal igazolás a rendszerváltás elsikkasztásáról, tervezettségéről.
Mára viszont úgy látszik, az egész bedőlt, a régi-új elit képtelen irányítani az országot.szerda, június 24, 2009

Napi vicc

hvg.hu - hírek szünet nélkül : Minden külön értesítés helyett - Babarczy Eszter: Miért nem kell a kisebb Parlament?
Pedig a következő választáson (ceterum censeo, minél hamarabb, annál jobb).
Na ki mondja ezt? Babarczy Eszter, nem is oly rég még Gyurcsány rajongója, a ballib értelmiség tipikus alakja. hogy változnak az idők! Van, aki hisz neki?
Következetesség rulez!

vasárnap, június 21, 2009

Egy kis szélsőség

A hivatásos demokraták jól berezeltek, mert a Jobbik a haladás oszlopának nyomába ért az európai parlamenti választásokon. Megy a rettegés a fasitaveszélytől, meg az összefogózkodásosdi. Mármint a hiv. dem. között, akik aztán rndre felszólítják a patást és csapatát, hogy csatlakozzon, mert veszélyben a haza, vagy mi. És még az MDF is megtalálja a jobboldalt, újra. Hátha elhiszi nekik valki, hogy ők nem a falóból a görögök.
A Jobbik kimond valós problémákat, hogy is mondjam, kissé kellemetlen stílusban. De a Jobbik nem okozója, csak indikátora a problémáknak. Amelyek elkerülésére van megoldás: a jó kormányzás. De hát ez vagy jó hét éve nem szempont a hatalom gyakorlóinál.

kedd, június 09, 2009

Balra át

mandiner.hu - bokros lesz az MDF húzóarca
Az antalli politika szerves folytatásaként az MDF úgy tűnik, befejezte a balrátot. Az "ész és felnőtt politika" pártjában nyilván így gondolják.
Bokros megnyerésével átvehetik a szaditól elméleti kapitalisták pártjának megüresedő helyét.

szerda, május 27, 2009

Tanulságok

inforadio.hu - Szögre akasztják a szomáliai kalózók a kalasnyikovokat
Rendet tenni márpedig lehet.
Nem a végtelenségig fokozott megrtéssel és sajnálattal, hanem ha kell kényszerrel és a rend helyreállításával. A kalózkodást Szomáliában az szorítja vissza, ogy kockázatos lett, mert végre számos ország küldött oda hadihajókat.
A tanulság csak annyi, hogy a törvényeket be is kell tartatni, ha netán valaki magától nem hajlana rá. Az itt alkalmazott megoldást nevezhetjük akár konzervatívnak is, mert nem elméleti konstrukció eredménye, hanem természetjogi alapon álló (kalózkodni bűn, ezt nem kell különösebben magyarázni), a problémára adekvát választ adó reakció. (bár ez egy kicsit erőltetett)

hétfő, május 11, 2009

Hírek

Index - Külföld - Nem tud olvasni és írni sem 30 millió amerikai felnőtt
Tudásalapú társadalom és a liberális oktatási rendszer kombinációjának eredménye.

Pécs, másnap
Majd kitisztul a fejekből Tiffán Ede bora, és meglátja a Fidesz, hogy nem is biztos, hogy ezt a választást olyan jó ötlet volt megnyerni.

Jó érzés lesz nézni a magukat egyre nagyobb pánikba hajszoló szocialistákat. Most szembesültek a Gyurcsány-korszak eredményével, nem csak a közvéleménykutatások számai kapcsán. Szembesülhettek az eredménnyel, ami, ha előrejelzés lehet a következő áprilisra, akkor ez nem csak néhány szolgálati Audi elvesztését fogja jelenteni, hanem a totális összeomlást, a politikai paletta szélére szorulást, egy kiszámíthatatlan ellenféllel szemben. Most beszél Suchman Tamás arról, hogy le kell zárni a Gyurcsány-korszakot (mtv1, Napkelte). Remélem, Gyurcsány árnyéka elég hosszú lesz, hogy ne bújhassanak ki alóla.


szerda, április 22, 2009

kedd, április 14, 2009

Jön-megy

Index - Belföld
A régi-új univerzális Draskovics ismét csak modernizálná, ügyfélkzpontúbbá tenné, stb. az állam működését.
Mer' az Államreform Bizottság élén nem ám ez lett volna a feladata, igazságügyi miniszterként sem tudott ezen a területen alkotni, de majd most, a Válságkezelő Bajnai kormány igazságügyminisztereként - most majd csodálkozunk, hogy egy év múlva úgy néz majd ki az államigagatás, hogy egyből ajrópába' érezzük magunkat tőle.
Remélem ez csak vicc. Ha nem, akkor ideje beszerezni egy kaszát, elvinni az utca végébe a szervízbe, hogy egyenesítsék már ki, mert ki tudja, mikor lesz rá szükség.


kedd, március 24, 2009

Meglepetés

Hírszerző - Publicisztika - Végvonaglás
a legnagyobb baj korántsem ez. Nem az, hogy "hazudtunk reggel, éjjel meg este". Hanem az, hogy "négy éven keresztül nem csináltunk semmit".

Egyetértünk. Csakhogy ezt már 2006-ban is lehetett tudni. Pl. tőlem, vagy Torytól. Csak akkor még tartott a legeslegújabb reformkori lelkesdés. Nem nagy vigasz, hogy rájöttek. A dolgok jelen állása szerint a következő évtizedek felaadta lesz többek között az elmúlt 7 évnyi nem kormányzás következményeinek eltakarítása.

csütörtök, március 19, 2009

Idézet

Index - Vélemény - Szarszökőkút
A „ballib” „értelmiség” szoros véd- és dacszövetségben mindent elkövetett azért, hogy a felelősséget elkenve megússza saját vagy beosztottjai, barátai, kollégái, régi harcostársai és szeretői tévedéseinek, inkompetenciájának, korrumpálhatóságának, ideológiai vonalasságának következményeit.

Kéménybe korommal, mint az Index jobbratolódásának bizonyítékát.


Támogatás

A válságra tekintettel, de egyébként is. Most már én is szeretnék egy kis támogatást. Egészen egyszerű ötletem van: havonta az adóm felét szeretném visszakapni. Esetleg be sem fizetni. Akkor még a következő fizetésemeléstől is el tudok tekinteni - de csak a válság miatt.

csütörtök, március 12, 2009

Pótlás helyett

Érdekesebb dolgokkal is foglalkoztam, mint a napi politika. Így maradt ki a Fősátán évértékelője is, de bepótoltam, és elolvastam.
Viktor az elmúlt hét évben visszavonulhatott volna szőlőbányái mélyére olvasni. Akkor talán kevesebb change maradt volna a beszédében és több lényeg. Nem mintha a beszéd olyan rossz lenne. Csak az nem világos, mi lenne ez alapján a program. Mintha mindenkinek ígérne valamit, de éppen ezért senki nem veheti igazán komolyan.

kedd, február 24, 2009

Politikai bizonytalanság

Reggeli vérnyomásnövelés: Fodor Gábor a tv-ben, nem támogatják az előrehozott választásokat, mert politikai bizonytalansággal járna. Kívül a koalíción, ugye?

hétfő, február 16, 2009

Tanácsok válság idejére

inforadio.hu - A nőkre fordított energia vezethet ki a válságból?
Csák János ötleteit a teakratáknál kellene közzétenni. fordítsunk több időt a nőkre:
"Közülük is elsőként Édesanyánkra, Nagymamáinkra, Feleségünkre, lánytestvéreinkre, leányainkra, és nőismerőseinkre. Ha velük szeretetteljesen és jól bánunk, akkor valószínűbb, hogy férfi rokonainkkal és ismerőseinkkel is boldogulunk. Töltsünk minél több időt családunk és gyerekeink körében, mert ez az egyetlen módja annak, hogy utódaink a család értékeinek tudatában ismerjék meg és alakítsák ki saját világukat."
Egy próbát mindenesetre megér. Ha a gazdasági válságból nem is jövünk ki előbb, de legalább értelmesen töltjük az időnket.


csütörtök, február 12, 2009

Lebukott

Index - Tudomány - Hívőnek születtünk
A sors vagy a Teremtő tréfája, hogy pont Darwin születésnapján tudósítottak erről.
Szóval. Aki, mint tudjuk, Nincs, olyan trükkös volt, hogy jól beépült, mi több, evolúciós előnyt jelent tudata az agyban.
Az eredmények egyáltalán nem ingatják meg a hozzám hasonló egyszeri bigottat. Ha Isten van, és kapcsolatba akar lépni velünk, akkor nem meglepő módon, belénk építette megismerésének képességét. És mivel test + lélek vagyunk (figyelem, együtt!), testünkben meglátszik ez a képesség.
Az ember természetesen vallásos, és képes felismerni Istent, mondja Szt. Pál és a biológusok.


kedd, február 10, 2009

Program 2010

Index - Belföld - Fidesz: Nő a cigányok által elkövetett bűncselekmények száma
Nem a választási, hanem amit tenni kell.
1. Az állam helyreállítása
Először a közrendé, mert ott lehet békésen munkálkodni uborkát termeszteni áramos kerítés nélkül ahol az állam garantálni tudja a vagyon biztonságát.
aztán vissza kell vinni a civilizációt a falvakba. Elsőre misszionáriusokra gondoltam, mert már egyszer bevált. Vannak bizonyos nehézségek, meg lenne némi hőbörgés, de azért kipróbálnám.


hétfő, február 09, 2009

Mégis?

Index - Bulvár - Elkaptak két miskolci rablót
Úgy tűnik lehet tenni az elszabaduló bűnözés ellen.
Csak kell hozzá a megfelelő ember, aki hajlandó nevén nevezni a dolgokat, meg egy kis botrány, ami már Pestről is láthatóvá teszi az ország egyik nagyvárosát.
Csak miért kell a szükséges intézkedésekkel várni eddig?

szerda, január 28, 2009

Dogmatika

Index - Szakított a Vatikánnal az izraeli főrabbinátus
A holokauszt nem katolikus, hanem liberális/balos dogma. Ezért aztán, bár a holokauszt megtörténtét tagadó püspök konkrétan hülyeséget állít, de ez nem a hitére vonatkozik, így ezért kiközösíteni sem lehet.
Az egyéb részletek, melyek persze elkerülték az Index figyelmét, megtalálhatóak a Vatikáni figyelőn.

A rabbik reakcióját viszont nem értem. Ez belső, katolikus ügy, és ahogy a 2. vh. sem a holokausztról szólt, úgy ez sem. Még csak nem is csak egy püspök kiiközösítésének visszavonásáról van szó, hanem egy egyházszakadás felszámolásáról.

1 fontos gondolat

20 év múlva
Csak egy gondolathoz: a reformközgazdászok doktrinersége.
Ismét egy fontos gondolat a magyar kapitalizmushoz. Leghangosabb szószólói doktrinerek, azaz baloldaliak, nem a politikai program, hanem a gondolkodásmód tekintetében. Az a kapitalizmus elképzelés, amit hirdetnek, ugyanolyan írósztalszagú, problémamentes, végleges megoldásokat adó, mint a kommunizmus, a nyitott társadalom és társai.
Az ilyen felismerések teszik tényleg konzervatívvá a Konzervatóriumot.
A konzervativizmus lényege nem a kapitalizmuspártiság, akkor sem, ha a mai magyar konzervatívok piacpártibbak az átlagnál, hanem a nem doktriner és problémaorientált gondolkodás.

hétfő, január 19, 2009

Trükkök százai

Index - Számmisztikával tehermentesítenék a 2009-es költségvetést
Mennyire szabad értelmezni és a saját javunkra fordítva alkalmazni a szabályokat? Kényes kérdés. Talán nem is lenne hír amit a cikkben leírtak. Csakhogy: "trükkök százai", ahogy az iagzságbeszédben áll, íme, újra, még mindig. Mert ez nem a kivételes, hanem a szokásos működés kis hazánkban.
Egy hiteles és felelős kormánytól nem lenne gond, hiszen csak a mozgástér kihasználásáról lenne szó. De így a megbazhatatlanság újabb jele.
(Bár az is lehet, hogy egy hiteles és felelős (gazdaság)politikát folytató kormánynak nem lenne szüksége ilyesmire, hiszen a kitűzött célokat el tudja érni, és nem tűz ki olyat, ami gondosan mérlegelve a lehetőségeket és a veszélyeket megvalósíthatatlan.)
Technorati Tags: , , , ,

péntek, január 09, 2009

Év eleji lol

Reakció - polgári underground - Keresztény kurzus - a veszély mi vagyunk
A közösség ne befolyásolja (érthetőbben: ne agymossa) az egyént. A felvilágosodás óta az egyén egyre szélesebb körben ezért felemelheti a szavát. (egyre nehezebben terelhető nyájba).
Szintén nagy szerencsénkre.

Tömegmédia, tömegtermelés, általános választójog és hadkötelezettség. Mint tudjuk, a sötét középkor találmányai, amikor a közösség agymosta az egyént.

Hát így indul 2009. A haladárok felfedezik az lopakodó veszélyt: jönnek a konzervatívok; egy kis közelkeleti háború; és gázhelyzet, avagy a magyar diverzifikáció eredményei: vagy gázzal fűtünk, vagy fázunk.