péntek, augusztus 31, 2007

Konferencia - az igazi kérdések

inforadio.hu - Stumpf: Az állam nem háríthatja másra a felelősséget
Néhány kérdés az egészségügyi reformhoz:
Mekkora szerepe lehet a piacnak abban a helyzetben, ha a vásárlók / igénybevevők többsége állami járadékos? Nyugdíjas, szociális ellátásban részesülő.


Powered by ScribeFire.

Még egyszer a gárdákokról

Index - Gyurcsány és Navracsics egymásnak estek
Navrasicsnak igaza van, Gyurcsány egyáltalán nem tud kormányozni. hisztizni a jobbik ötletein, azt igen. Kár, hogy ez is elég lehet a választások megnyeréséhez, főleg ha a Fidesz besegít.
De minek is kell nemzetközi sajtótájékoztató? hogy a homokozóból kikiabálva óvóbácsinak megmondják, hogy a másik a rossz?
A gárdával kapcsolatban csak lényegi kérdés nem hangzik el? Mi az az igény, ami létrehozhatta? Ha lehántjuk róla a külsőségeket, elég rémisztő ami marad. És ez egyáltalán nem valami árpádsávos, párthadsereges veszedelem. Hanem az állam alapfeladatába vetett bizalom megingása - az állam képtelen megvédeni minket, képtelen garantálni a biztonságunkat. Egyértelmű, hogy rossz a válasz amit adnak, de a probléma a fontos, nem egy radikális csoport inadekvát válasza. A tavaly őszi események csak megerősítették - elsősorban a jobboldalon (a rendőrök fellépése miatt) ezt a meggyőződést.
És erről mindenki hallgat, mert kínos.

Írogathanék még a radikális jobb nácizmusáról, meg fasizmusáról, de nincs sok kedvem. Ez a két kategória nem jó a leírásukra. Csak mumusnak, az ijedősek részére.

Frissítés
Tetrának igaza van - a gárda nem jótékonysági egyesületnek jött létre. A célok közé alibiből került be a hadisírgondozás és a jótékonyság. Csakhogy az esetleges önvédelmi tanfolyamokon túl, a rend- és honvédő céljaikat nem tudják megvalósítani. Polgárőrség van, de az a rendőrséggel együttműködik, és aligha lehetne polgárőri feladatokat gárdista népieschben ellátni. A kiképzésről nem is szólva. A honvédelmi célok megvalósulási esélye hasonló: légpuskás lőgyakorlaton túl többre nem lesznek képesek (hiányzó szervezettség, források, tudás). Így marad a parádézás / rémisztgetés, meg a mellékes (szociális, környezetvédő, stb.) feladatok.
Szvsz a Jobbikkal folytatott helyi együttműködések feladására nem ok a Magyar Gárda, éppen a fentiek miatt. Ez egy bohócegyesület, az együttműködés viszont sok esetben a szavazattöbséget jelentheti - a döntések keresztülvitelét, pénzt, helyi hatalmat. Egy önkormányzat egyébként is eléggé máshogy működik, mint az országos politika. Kevesebb szereplő, jobban ismerik egymást, és jobban látszik, hogy se a fideszses, se a balos, se a jobbikos nem patás.

Powered by ScribeFire.

szerda, augusztus 29, 2007

Hagyomány és minőség

A nemesi hagyomány is gáz? Mer' abba benne volt a szkíta, hun stb tudat.

Írta m.á. az ősszkíta nézetekről tett megjegyzéseim kapcsán.
A hagyomány általában és gyökereiben nem állít képtelenségeket, bár az idők folyamán alakul - alakítják. Hogy rokonai vagy leszármazottai vagyunk-e a hunoknak és a szkítáknak, az egyrészt történelmi, antropológiai, régészeti kérdés, másrészt a magyar nemzeti hagyomány része, ezért valamilyen alappal bír. Ha meggondoljuk, hogyan nézett ki az a terület ahonnét származunk (Az Uráltól délre, nagyjából a Fekete-tengertől a mai Mongóliáig húzódó puszták), azt látjuk, hogy ott évezredekig különféle lovas nomád népek éltek, sokkal inkább nemzetségi, mint nemzeti keretek között. Akiket, ha jól tudom a görögök kezdtek szkítáknak nevezni, de ez a név inkább csak az ott élők összefoglaló neve volt. Szóval azt gondolom, hogy a nemesi hagyománynak igaza van, tényleg rokonok vagyunk - de a hogyan elég homályos.
Ezzel szemben az ősszkíta nézetek (kissé sarkítva) egy folyamatos, több ezer éves modern nemzettudatot tételeznek fel, kiegészítve az ősiséggel és valami (nem tudok rá jobb szót) faji felsőbbrendűséggel. Ez az egész ősszkíta dolog modern jelenség, tudatos történelem csinálás, a nem tudatos hagyománnyal szemben. Újraértelmezik a történelmünket: így lesz Szent Istvánból a magyarság megrontója, a pogányokból hősök, egy rejtett tudás birtokosai, a magyarságból pedig régi-új választott nép, aki a legelső, és minden jelentősnek vélt néppel rokon, sőt. És ez a nép természetesen üldözött, akit ellenségei szellemi nagysága miatt el akarnak pusztítani, de mindig megmenekül.
Az egész egy modern találmány, a nemzeti tudat túlzott kivetítésével, a görcsös nagyságkereséssel, a régi mivolt túlhangsúlyozásával, a keresztényellenességgel, a történelmi összeesküvéselmélettel. Egyszerű és világos világmagyarázat, ami tartást adhat magát megalázottnak és tehetetlennek érző embereknek, ahol a gyökerek meggyengültek, és a jövő bizonytalan.
A hagyományunk, történelmünk olyan, amilyen. Adottság, de nem vagyunk egy népnél sem alávalóbbak, és ehhez nem kell Jézus rokonainak képzelni magunkat.
"...Koszorús ezredes példátlan tette az egyedüli ismert tény, hogy egy tengelyhatalom katonai erővel akadályozta meg a zsidók elhurcolását. Ez a példa nélkül álló, kockázatos hőstett, amit igen veszélyes körülmények között hajtottak végre, eredményezte azt, hogy Budapestnek a nácik általi végleges birtokbavétele három és fél hónappal eltolódott. Ez az időszak számtalan zsidónak tette lehetővé, hogy biztonságot találjon Budapesten és megmeneküljön a biztos haláltól. Ez tette lehetővé a híres Raoul Wallenbergnek is, hogy sikeres és eredményes mentő küldetését megvalósíthassa. (Wallenberg 1944. július 9-én [vagyis a puccs meghiúsítása után - a szerző] érkezett Budapestre.) (...)
Heti válasz, 2007. 06. 21.Powered by ScribeFire.

kedd, augusztus 28, 2007

Stratégiai önfény

Mitől lesz olvasott egy blog?
Érdekes írások? - pont ez?
Aktuális téma? - annyi minden történik
Gyakori frissítés? - mire nem jó a munkahely...
Lehengerlő stílus? - :)))
Mindegyik és egyik sem.
Ma mindenesetre egyéni látogatottsági csúcsot döntöttem (48, nem nevet túl hangosan).
Tehát a követendő stratégia: trackback és hozzászólás más blogokhoz.
És az egyszerű mezei vad tényező lesz.


Powered by ScribeFire.

Az elhatárolódásról

"Az állam semleges, az egyházak pedig az államtól elválasztva működnek."
Kivéve a Magyar Liberális Vallást. Működés közben azért kiderül, hogy a semleges állam értelmetlen, hiszen jóról és rosszról, közösen és magánban intézendő ügyekről nem lehet (természet)tudományos alapon dönteni, így marad a megyőződés és világnézet, ami mindig vitatható.
A konzik szerint a politika a vélemények világa, nem a biztos tudásé. Ismereteink, hagyományaink, tapasztalataink és világnézetünk alapján próbálunk megoldást találni - és itt nincs végső igazság, ahogy nincs tökéletes társadalom sem.
A felvilágosodott ballib szerint a fentiek hamisak, és ők a tiszta észt használva magtalálták a megoldást (ti.: egy íróasztal mellett megoldható az összes jelen és leendő társadalmi probléma). És annál rosszabb a tényeknek, meg az ellenkezőknek - kellemes séta a nyaktilótól a gulágig. Mint abszolút és tökéletes világmagyarázat, a baloldal nem más, mint politikai vallás. (Ergo az SZDSZ vallásos párt, és aki itt zsidózást gondol, az hülye. Bárcsak a vallásos zsidók pártja lenne.)
És akkor el is értünk az elhatárolódás magyarázatához. Az elhatárolódás egy rítus. Aki elhatárolódik, az vallásos tettet hajt végre: hitvallást tesz, ellene mond a gonosznak. Ezzel az elhatárolódó egyben el is ismeri a ballib szellemi fölényét és igazságát. A rituális felszólítás időnként megjön az eretnekeknek címezve, hogy bizonyítsák, mégsem annyira eltévedt birkák, és hajlandóak visszatérni a nyájba. Aki pedig nem határolódik el, az eretnek, és ki van közösítve az igaz demokraták közül.
Nos, ezért nem szabad belemenni ebbe a játékba. Ha Fideszt, vagy bárkit elhatárolódásra szólítanak fel, válaszolni kell: Talán egy nézetet vallok velük? Bizonyítsd be, ha tudod!
Se a Magyar Gárdától, se a kommancsoktól, se a liberálisoktól nem határolódok el, mert szükségtelen.


Powered by ScribeFire.

péntek, augusztus 24, 2007

Addig se kell

Index - Gyurcsány ezúttal írt a koronáról
kormányozni.
Megtaláltuk! A köztársaság bajainak forrását: a koronából jövő feudál-klerikális sugárzás. A Zorbán mellett.
Segítek egy kicsit a haladároknak: a Szent Korona éppen attól több, mint királyi fejdísz, mert problémáink támadtak a királyainkkal. Így válhatott az állam "megtestesítőjévé". Ami évezredes, és az államforma ugyan változhat, de az ország marad. Ezzel a megkülönböztetéssel már helyet is bizotsítottunk a koronának kis köztársaságunkban, mert az már nem a királyság, hanem az állam jelképe.
(Sajnos, a fogalmak közti finom különbségtétel nem liberális erény.)
Jó helyen van a korona a parlamentben. Lehetőleg látogassák minél többen, és aztán a karzatról nézzenek be a majomházba is.Powered by ScribeFire.

csütörtök, augusztus 23, 2007

Habosított semmi

inforadio.hu - Gyurcsány: Tartsák szemmel a Magyar Gárdát!
Már megint a Magyar Gárda. akik oly nagy veszélyt jelentenek szeretett köztársaságunkra. Talán a helyén kellene kezelni az ügyet: az ügyészség nyilván magától is alaposan foglalkozna ezzel a szervezettel, hiszen a fegyveres kiképzés, honvédelem megszervezése nem éppen civil feladat. A titkosszolgálatok meg beépülnek, hiszen valószínűleg elég információjuk van ezekről a csoportokról.
De nem, Fletó ráerősít a félelmekre, mert jól jön neki, és csak az alkalomra les, hogy OV-t is besorolja a gárdisták közé. Ahelyett, hogy lényeges kérdésekkel foglalkozna (az állam szerepe, pl.). Pedig, ha annyira fontos neki a köztársaság, igazán hallgathatna az egyik alapítóra.
Nem érdekes, hogy ma, amikor állítólag a kirekesztés a küszöbön áll, a teljes politikai elit egyértelműen elítéli a leghalványabb ilyen jelenséget is? Hogy is van ez? A közt. polgárai kirekesztenének, de az okos politikusok nem hagyják? Esetleg az egész nem más, mint a ballib virtuális bunkósbotja, inkvizíciója a velük egyet nem értők felé?
Ez is csak habosítás.


Powered by ScribeFire.

szerda, augusztus 22, 2007

Közös gazdaság

Chronicles: A Magazine of American Culture | Your Home for Traditional Conservatism » China Is Not the Problem

Kapitalizmust, de milyet? Szabadkereskedelem-e, ha amerikai munkahelyeket Kínába visznek? Elítélendő protekcionizmus lenne a külön váma a kínai termékekre? Ki járjon jól? Csak a részvényes és az igazgató, vagy más is? Ilyen és hasonló kérdések a fenti cikkben.


Powered by ScribeFire.

Milyen erőszak?

Hírszerző - Publicisztika - A nép szava
mindenféle bakancsos gárdák alakulnak, és az utcákon folytatódik az erőszak

Ütős mondat. És komolytalan. Ijesztgessük a jónépet gárdákkal, hátha megijednek, és néhányan ismét a becsomagolt bőröndökről siránkoznak majd. Ha meg is alakul a Jobbik gárdája, se létszámban, se szervezettségben nem lesz mérhető. Egy-két látványos akcióra esetleg futja, de aztán lassan elhal, feloszlik, szétszakad.
Milyen utcai erőszak? Talán komoly veszélynek voltak kitéve a melegek? De lám, éber rendőrségünk lecsapott jól a tojással felfegyverkezett nénikékre, meg a néhány huligánra. Esetleg az őszi sajnálatos eseményekre gondol az úr? Talán nem ugyanabban az országban élünk. Történt némi kár, autófelgyújtás, kukaborogatás, de sokkal sokkal nagyobb volt a füstje mint a lángja. Mellesleg a járókelőkre a dúvaddá vedlett rohamrendőrök jelentették a legkomolyabb veszélyt.
Magyarországon vannnak utcák, ahol folytatódik az erőszak. Csakhogy ott nem az őszödi beszéddel kezdődött. Ahol bandák az urak, amiket elkerül, aki teheti, ahova még a rendőr se megy, falvak, ahonnét kipusztult a törvénytisztelet - de ez nyilván nem éri el egy liberális ingerküzöbét. Mert ott nincsenek árpádsávosok, csak valódi problémák.


Powered by ScribeFire.

kedd, augusztus 21, 2007

Stabil szövetséges

ChroniclesMagazine.org » Pakistan at 60: A Most Uncertain Ally

Pakisztán 60 éves, jelenleg a terror elleni háború stabil bástyája.
A kép árnyalásáról a fenti cikk gondoskodik.


Powered by ScribeFire.

péntek, augusztus 17, 2007

Hogyan lesz öngyilkos egy társadalom?

How Societies Commit Suicide by Theodore Dalrymple
Golden Threads by Bruce S. Thornton

Hogyan hódol be Európa az iszlamizmusnak? Hát úgy, hogy egy nem muzulmán országban a ramadán alatt kitiltják a szendvicseket az irodákból, és egy egyértelmű bűnügyben a bűnösöket felmentik, mert "csak a kultúrájuk szerint cselekedtek".
Csak egy ötlet: nagyböjt idején péntekenként legyenek zárva a húsboltok, és ne lehessen húsos ételt felszolgálni. Hogy tetszik? Beleférne a multikultiba? Vagy az csak a ramadánra vonatkozik?
Ez a cizilizáció nem a barbárok támadásaitól omlik össze, hanem saját gyengeségétől.
A másik írás egy, a béke vallásának elhagyása miatt örök menekülésre kényszerített ember könyvéről szól, aki megvédi a nyugatot, ha már mi nem tesszük.Powered by ScribeFire.

szerda, augusztus 08, 2007

Uborkafa

Két oldalán két gyümölcs - sajnos a globális felmelegedés miatt kissé sajátos. De magyar.
Az egyik a kapcsolat.hu, az új baloldali közösségépítő oladal. Bővebben az UFI blogon.
A másik a Magyar Gárda - a Jobbik és a fasisztavadászok újabb játéka. Mindenki határolódjon el - igazodni kell a libsi inkvizícióhoz, ugye? Mintha tényleg veszélyt jelentene néhány militarista és újnáci. Kellemetlenek, de nem jelentenek komoly veszélyt. Bencsik András írja a blogján, hogy semmi sem véletlen, meg jól megtervezett. Mintha itt bárki is értene a tervezéshez. A szimbólumokhoz van érzékük, de a gondos tervezés, itt ki is merül. Méghogy tisztázott jogi háttér - muhaha, stb., stb.
A polgári körök megalalkulását is milyen hiszti kísérte - és most hol vannak? Ugyanígy járnak újfasisztáink is. Lesz néhány menetelős marha, de hát azok voltak a Vér és becsületben is.
Nálunk - sajnos - nem szokás az önszerveződés. És ez lesz a gárda veszte is. Most nagy a felhajtás, de csak szalmaláng. Nincs megszervezhető tömeg, nincsenek árpádsávos tízezrek. Tavaly, Gyurcsány ellen megmozdultak sokan, lobogtattak árpádsávos zászlókat, de az a tömeg túlságosan sokféle volt. Akik az élére álltak volna, azokat korántsem vették annyira komolyan.
A gárda kellemetlen, de nem komoly jelenség. Szerintem nincs mögötte komolyan vehető szervezet, tudás, felkészültség.


Powered by ScribeFire.

szombat, augusztus 04, 2007

Katasztrofális hold

A népszerűséghajhászás átka - az alábbi bejegyzés tükrözés a blog.hu-s kiadásról.
Azt gondoltam, hogy Nagy Lajos Képtelen természetrajzában van, de mint kiderült nincs.
Amúgy viszont a közszolgálati kataszterről írogatok.
Talán tekintsünk el mind a kormány öntömjénezésétől, mind az ellenzék szokásos monnyonle kórusától.
Hagyatkozzunk pusztán a tényekre - a listára. Ezt összeállítani nem nagy teljesítmény. A központi közigazgatás szerveinek tevékenységeit sorolják fel, mondjuk a sajátunkat a munkaidő nyilvántartó rendszerünkből átvéve. Szóval az elkészítés valójában nem nagy ügy, valószínűleg az excel tábla megszerkesztésére ment el a legtöbb idő.
A semminél ez is több, és legalább látható, hogy melyik minisztériumban, illetve az alá tartozó intézményekben nagyjából mivel foglalkoznak. De ettől az átlagos érdeklődő nem lesz sokkal tájékozottab, hiszen ez csak felsorolás, valamirevaló magyarázat nélkül. Nem mondom, hogy minden ponthoz oldalakat kellett volna írni, de mire megy az átlagember ezzel:

Fejlesztéspolitika, ÖTM:
  • Nemzeti fejlesztési tervezés
    • NFT elkészítése
    • Egyedi és komplex projektek, programok kiválasztása, előkészítése
    • Operatív programok elkészítése
Egy-egy mondatnyi magyarázat nem ártana. A szokásos kormányzati teljesítmény: valami készült, mutogatni lehet, használni már kevésbbé.

szerda, augusztus 01, 2007

MOL || MÁV Cargo

Hírek a rádióban: privatizálnák a MÁV Cargot (ami mellesleg nyereséges), és egyesek szerint stratégiai. A kormány eladna, a Fidesz tiltakozik, de nem is ez a lényeg. Nemrég bajba került a MOL, a kis magyar multi, mert fel akarták vásárolni. Erre a felelős kormány jól odamondogatott, hogy nem hagyja. Nem mintha sok beleszólása lenne, már csak a tulajdonosi szerkezet miatt sem, és ne feledjük, hogy ők privatizálták el.
Mielőtt eladják az újabb vállalatot, nem kellene elgondolkodni esetleg az előbbi eset tanulságain? Mondjuk azon, hogy ha oly fontos nemzetgazdságilag, meg stratégiai, akkor mi lenne, ha maradna benne szép adag állami tulajdonrész? Akkor talán nem kellene ellenséges felvásárlástól, meg idegen kezekbe kerüléstől tartani - ha már nincs elég gazdag magyar, mert pl. az előző, meg az azelőtti rendszerben nem kellettek.
Ja, a hőbörgés ingyér van, a privatizációs bevételből ellenben foltozgatni lehet azt a lyukat amit maguk vágtak.


Powered by ScribeFire.