csütörtök, október 24, 2002

Szegénységpártiság

Hír NS-től: A Krízisautó költségvetését 900 ezer forinttal megkurtították. Állítólag az alapítványnál nem örülnek a döntésnek. Az érv: legyen elég a szociális munkásoknak a 120 ezer Ft-os fizetés. Megjegyzés: Több pénzt az embereknek (szocialista jelszó, ígéret vagy hasonló) – kivéve, ha azok szoc. munkások? Folytatás, 2002. nov. 11. A krízisautó indulása előtt négy nappal még nem biztos, hogy lesz pénz. Ha nem lesz, akkor heti 3 alkalommal fog működni, maradék pénzekből. Emellett az FSZKI-nak meg kell szüntetni 100 éjjeli menedékhelyi férőhelyet. Pont tél kezdetén. Persze a kormány szegénységpárti. Olcsó kormány „A kormányfőnek puritán államot kell működtetnie. A kormányfő ne urizáljon.” – D-209, a választások előtt. Utána: 6,8 milliárd mobiltelefonokra, 9 milliárd új bútorra, 100%-os fizetésemelés (mert ugye a nyugati miniszterek is sokat keresnek – ott az átlagpolgárok is, de ezt ne emlegessük ugye?). A kisebb és hatékonyabb államigazgatást a 19 új államtitkár (+ Keller L. boszorkányüldöző államtitkár) jelzi. Gondolom a kettővel kevesebb miniszter fizetését és alkalmazottait osztották szét köztük – vagy tévednék?

hétfő, október 21, 2002

Kezdetek

Az elmúlt időszak eseményei és folyamatai arra ösztökéltek, hogy végre leírjam a politikáról és a politizálásról alkotott felfogásomat. Az egész a rendszerváltással kezdődött. A mai közélet úgynevezett „megosztottság” állapotában leledzik. Ennek a szoclib oldalról eredő (elítélő) jelzőnek az okozói állítólag azok a csúnya jobboldaliak. Mi az oka a megosztottságnak? Az, hogy sokan gondoljuk úgy, hogy a rendszerváltást le kell zárni. Állítólag forradalmi átalakulás zajlott le, de ennek következményei nélkül. A régi elit hatalmát nem sikerült megtörni, és egy vele legalább versengő új elitet létrehozni. Ehelyett, a posztkommunista (a diktatúrát kiszolgáló) csoportok hatalma, befolyása változatlan maradt, a rendszerváltás egyik ereje, az ún. demokratikus ellenzék kiegyezett a posztkommunista elittel, és sikeresen felosztották maguk között az országot. A demokratikus ellenzék (és kapcsolt részei) kapták a tájékoztatást, ők adták az ideológiát, a posztkommunista elit pedig a gazdasági – politikai hatalmat. Eme régi – új elit érthetően meg akarja akadályozni, hogy egy vele versengő másik hatalmi központ jöjjön létre a jobboldalon. A mai magyar jobboldal egyetlen célja az lehet, ha erőit egy saját elit létrehozására fordítja, az ehhez szükséges összes dologgal együtt. (saját, versenyképes média, vállalkozói kör, intézmények, egyesületek) Miért problémás a „megosztottság” felszámolása? Kizárólag akkor van értelme, ha létre lehet hozni egy új, a kommunista diktatúra határozott elutasítására (is) alapuló új nemzeti konszenzust. De a diktatúrával való leszámolás azt jelenti, hogy annak magas rangú vezetői nem vállalnak szerepet a közéletben. Ennek feltétele, olyan liberális és szociáldemokrata pártok, amelyek sem személyileg, sem intézményileg nem kötődnek a diktatúrához (Az MSZP, vagy hívják magukat bárhogy, alapító nyilatkozata szerint az MSZMP jogutódja, és így Rákosi örököse; a mai MSZP vezetői közül sokan a diktatúrában is magasan voltak)

És még egy

Megjegyzés 2: V Nagy Árpád, egykori III/2-es operatív tiszt esete. Apját sokat macerálták az ötvenes években a rendőrök, ezért, hogy békén hagyják, ő is rendőr lett. Ám a beosztásában kiderült, hogy nem bűnözőket, hanem ártatlan embereket kell üldöznie (az eszköz: józan paraszti ész). Kérte az áthelyezését, majd végül a BM III/2-es főcsoportfőnökségén kötött ki. Itt, a kis naiv azt hitte, hogy majd valódi ellenség ellen küzdhet (legalább néhány nyugati ügynök, vagy hasonló), de tévedett. A külső elhárítás a KGB feladata volt. Egyetlen alkalomról sem tudott, amikor külföldi kémet kaptak volna el. A cél ebben az esetben is a rendszer ellenségeinek elhallgattatása volt. Miután rájött arra, hogy nem valódi céljára használják a szervezetet, nyugdíjba vonult, kilépett, stb. Ő már a hetvenes évek közepén rájött arra, amire D-209 állítólag csak a nyolcvanas évek közepén, miniszterként. És persze le tudta vonni a megfelelő konzekvenciát….

Kéretlen kommentár

Néhány elejtett megjegyzés kommentárja: Érdemes egyébként az MSZMP Központi Bizottságának ugyancsak 1989-ben tartott üléseinek jegyzőkönyveit áttanulmányozni. Mit mondott az emlékezetes Pozsgay-nyilatkozat után, február 11-én az a Katona Béla, aki a Magyar Szocialista Pártnak jelen pillanatban is parlamenti frakcióvezető-helyettese. "Az az érzésem, és nem akarok most itt részletekbe belemenni, hogy ezt a népfelkelést már nem tudjuk kitörölni a nép szótárából. Ez mindenképpen benne fog maradni, de nagyon jó lenne, ha határt szabnánk, megmondanánk, hogy tovább nem megyünk, hiszen alighogy ez a népfelkelés szó elhangzott, a következő héten már különböző ellenzéki csoportok gyűlésein ez úgy aposztrofálódott, hogy jó-jó ez egy első lépés, hogy a népfelkelést elismeri a párt, de ez nem népfelkelés, hanem forradalom meg szabadságharc volt. Nekünk ebben viszont valóban nagyon keményen le kellene tenni a határt, hogy eddig és ne tovább! Ezt letehetjük esetleg majd a párttagságban lefolytatott viták után, de mindenképpen meg kell húzni keményen a határvonalat, hogy ne megint lépésről lépésre kezdjünk hátrálni." Ezek súlyos mondatok. Azt jelentik, hogy 1989-ben, miután Pozsgay hivatalosan is népfelkelésnek ismerte el 1956-ot, egy másik kommunista javaslatot tett a visszatáncolásra. A mai magyar demokrácia „mitológiájában” 56 lényeges elem. A nemzeti szuverenitás és a demokrácia fellobbanása a kommunista börtön sötétjében. Ennek megítélése nem képezheti vita tárgyát. Aki 1989-ben ilyen nyilatkozatot tett, az továbbra is ellenforradalomnak tartja a forradalmat, és semmi jelét nem mutatja a változásnak. Tehát: nincs helye a közéletben. Az időpontnak nagy jelentősége van, mivel ezek a szavak az után hangzottak el, hogy egy párttársa már egészen mást mondott. Ha a véleménye azóta megváltozott, csak örülünk neki. Ennek ellenére fogadja el, hogy akkori kijelentéseinek súlya van. A pártállamot, a kádári hazaárulást képviselték a szabadsággal szemben. Ilyen ember ne politzáljon. De ismerjük a párt prominensének, Horn Gyulának a véleményét is 1956-ról. Ő ugyanezen a KB-ülésen szólalt fel, ezeket mondva: "Ami a lényeg. Énszerintem nincs és nem is szabad megengednünk azt, hogy 1956 kapcsán valamiféle lelkiismereti válság keletkezzen mindazoknál, azokban, akik akkor fegyvert fogtak, mert akik fegyvert fogtak novemberben, és novemberben felléptek, azok az ellenforradalommal szemben léptek fel. És ez a lényeg. És ezért kapták a kitüntetést vagy az elismerést, és így tovább." Az előbbiek fényében még inkább szembeötlő, amit Horn mondott. Úgy hangzik, mintha a német megadás előtt Göebbels még egyszer felhívná az SS tagjainak figyelmét arra, hogy véletlenül se gondolják úgy, hogy a zsidók és mások ellen elkövetett kegyetlenségek bűnök lettek volna. Aki fegyvert fogott 1956-ban a forradalom ellen, az hazaáruló. A helye börtönben lenne, nem a közéletben. (Megjegyzés Hornról: 1990 előtt az 56-os szerepléséről még úgy nyilatkozott, hogy, mint a Szu.-ban végzett megbízható elvtársat keresték, meg, hogy nem akar-e karhatalmista lenni. Ennek természetesen nem tudott ellenállni, és belépett pufajkásnak. Működéséért később ki is tüntették, valami Munkás-paraszt hatalomért éremmel. Ez a forradalom leverésében buzgón segédkezőknek járt. [Ha persze nem feltételezi valaki, hogy Horn már ott is a demokráciát védte, és csak azért adták neki a kitüntetést, hogy a hozzám hasonló fasiszták cikizzék szegényt a rendszerváltozás után]) Az a minimum, hogy az egykori karhatalmista belássa, hogy rossz ügyet szolgált, és sűrű bocsánatkérések közepette vonuljon vissza a közéletből. Ennek már 1989-ben is ideje lett volna. Persze megváltoztathatja a véleményét. De vonja la a konzekvenciákat és ne akarjon közszereplő lenni.