vasárnap, február 09, 2003

S. R.

Régóta nem írtam. Azóta felfedeztem, főleg a vizsgaidőszak alatt, a konzervativizmust. Már csak a Salisbury Review magyarországi lelőhelyét kellene megkeresni. Számomra a legfontosabb értéke a realizmus. Az, hogy a politikai közösség ügyeit nem valamilyen elképzelt, a valóságtól elrugaszkodott, íróasztal mellett megalkotott elképzelést akar megvalósítani. Tocqueville szavaival: A felvilágosodottak és követőik képe a társadalomról: „Valamennyien úgy gondolták, hogy a társadalmunkban uralkodó bonyolult és hagyománnyá vált szokásokat az észből és a természetjogból levezetett egyszerű és elemi szabályokkal kellene helyettesíteni. [] Ez a gondolat egyáltalán nem volt új: háromezer éve újra meg újra felbukkant a képzeletüket megzabolázni képtelen emberek fejében.” És egy másik: „Aki magán a szabadságon kívül is vár valamit a szabadságtól, az szolgaságra született”